Deputatul Viorel Sălan cere autorităților statului semnal GSM pe întreg teritoriul județului Hunedoara

Problemele actuale de comunicare telefonică voce și date existente la nivelul județului Hunedoara au fost tema unei declarației politice susținute în Parlmentul României de către deputatul social–democrat Viorel Sălan.

Acesta este de părere că salvatorii montani din județul Hunedoara întâmpină mari dificultăți în zona montană, la fel și turiștii care se rătăcesc sau se rănesc la munte, pentru că masive întregi de pe raza județului Hunedoara, una dintr ecele mai căutate zone turistice montane din România, nu au acoperire GSM, ceea ce face imposibil chiar și alertarea echipelor de salvare.

Parlamentarul hunedorean arată că Masivul Retezat este cel mai deficitar la acoperirea cu semnal GSM, dar nu fac excepție de la această problemă nici Parângul sau zona Munților Orăștiei.

”În prezent, comunicațiile sunt cât se poate de importante pentru orice zonă a țării, nu numai în ceea ce privește intervențiile în situații de urgență. De calitatea conectivității depinde și perfomanta agenților economici, dar și buna funcționare a sistemului de învățământ și de sănătate. Cunoscând foarte bine această situație și cu dorința de a găsi soluția corectă, am decis să aduc la aceeași masă factori de decizie, reglementatori, reprezentanți ai autorităților publice, precum și reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă din România. Scopul a fost acela de a dezbate problemele actuale de comunicare voce/date la nivelul județului și de a identifica cele mai adecvate metode pentru a crește performanța serviciilor de voce și date în zonele deficitare”, a spus deputatul Viorel Sălan, de la tribuna Parlmentului.

Deputatul Viorel Sălan a organizat recent, la Deva, un eveniment pe marginea acestui subiect, eveniment la care au participat reprezentanți ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ai Ministerului Economiei, Antrepenoriatului și Turismului, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ai operatorilor de rețele mobile și fixe, dar și reprezentanți din partea Consiliului Județean Hunedoara, din partea Instituției Prefectului Județului Hunedoara, reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate din județ.

În județul Hunedoara regiunile muntoase ocupă circa 68%. Din aceasta cauză, există zone care nu au acoperire pentru comunicații. Spre exemplu, un număr de 4 localități, respectiv Furcșoara, Luncani, Runcu Mare și Văleni, sunt “zone albe”, complet izolate din punct de vedere al comunicării prin telefonie mobilă. De asemenea, mai există 67 de localități, adică un procent de 20%, care sunt încadrate în categoria “zonelor gri”, nivelului semnalului de voce fiind de până la 2, pe o scara cu 5 trepte. Alte peste 150 de localități sunt în categoria “zone gri” pentru rețeaua de furnizare de date.

Deputatul Viorel Sălan le-a transmis parlamentarilor că principalele concluzii ale întâlnirii de la Deva au fost două. Prima a fost constatarea că, în timp ce tehnologia GSM oferă o gamă largă de beneficii, nu este lipsită de limitări. În România, acoperirea GSM poate fi neregulată în anumite zone, în special în regiunile rurale și terenurile montane. Acest lucru poate duce la scăderea numărului de apeluri, la viteze scăzute ale datelor și la dificultăți de conectare la rețea. Cea de a doua a fost înțelegerea necesității că hunedorenii au nevoie de servicii publice de calitate, pe care autoritățile pot să le asigure doar printr-o bună colaborare cu operatorii privați de rețele mobile din România.