Noi proiecte ale CJ Hunedoara intră în dezbatere pe 29 iulie

consiliul judetean           Consiliul Judeţean Hunedoara se reuneşte mircuri, 29 iulie 2015, ora 11,00 la sediul din Deva pentru a dezbate propunerile de proiecte de hotărâre propuse de preşedintele forului legislativ judeţean pentru şedinţa ordinară din luna iulie. Potrivit convocatorului transmis consilierilor locali şi adus la cunoştinţa opiniei publice, Consilul Judeţean Hunedoara va dezbate, în vederea aprobării, următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului
Joițoiu Cosmin;
2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara
în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat
de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”;
3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean
Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015;
4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și
dezvoltare pe trimestrul II 2015;
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2015;
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2015;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui proiect de asistență tehnică de
pregătire a proiectului de investiții în Valea Jiului aferent perioadei 2014 – 2020 și a
cofinanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 –
2013;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean
”Salvamont”;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale
Hunedoara;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență
Medico-Socială Baia de Criș;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul Civilizației Dacice
și Romane Hunedoara – Deva;
16.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
17.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru
protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.189/2013;
18.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
și Urbanism;
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara cu Asociația Mândra a Cabanierilor din Masivul Parâng în
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean;
20.Proiect de hotărâre privind retragerea Județului Hunedoara din calitatea de membru
asociat în Asociația Club Sportiv Municipal Cetate Deva;
21.Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania Motorsport, în vederea finanțării
și realizării în comun a unei acțiuni de interes public;
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre Consiliul
Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara”
al Județului Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea asigurării
condițiilor optime de funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie intensivă
mobilă;
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economică pentru
obiectivele ”Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-DJ 687A, km.1+100-3+300” și
”Reparație instalație electrică la subsolul sediului Consiliului Județean Hunedoara”
ale Consiliului Județean Hunedoara;
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele
de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de
Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 706AVorța-Visca-Țebea-DN
76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN
66(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ
705) – Băcâia – limită județ Alba, km 3+424 – 7+700 – Urmare a calamităților
naturale produse de inundațiile din luna iulie 2014, Refacere poduri calamitate pe DJ
668A și Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-ParoșeniTurcinești
(6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu
Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean Hunedoara;
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții Clădire acces sit Sarmizegetusa Ulpia Traiana, județul
Hunedoara, la faza revizuire studiu de fezabilitate;
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru
obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane neconforme din Aninoasa,
Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara” și ”Construirea stației
de sortare și a stației de transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare
nr.912/04.03.2012 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063;
27.Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015;
28.Proiect de hotărâre privind desemnarea SP QUANTUM SPRL ca lichidator al S.C.
Compania de Turism Hunedoara S.A.
PREȘEDINTE,
Adrian Nicolae David

 

[slideshow_deploy id=’13842′]