APA SERV VALEA JIULUI ANGAJEAZĂ INGINER/ AFLĂ AICI CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR

                 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI , angajează  INGINER ( INGINERIA MEDIULUI) , în cadrul secţiei  Staţii Tratare Apă şi Staţii Epurare – Staţia Epurare Dănuţoni. 

job

Principalele sarcini generale

Respectă prevederile sistemului de managementul integrat aplicabil în societate cuprinse în manualele de calitate ,mediu şi sănătate securitate în muncă, să respecte procedurile de sistem, operaţionale si de lucru existente .
Identifică riscurile şi formulează propuneri pentru ţinerea sub control al acestora conform standardului 11 – Managementul Riscurilor OMFP 946/2005 – pentru implementarea sistemului de control intern managerial al societăţii.
specifice
– asigură funcţionarea staţiei de epurare în vederea încadrării în parametrii ce sunt nominalizaţi în fluxul tehnologic al staţiei
– monitorizare calitate nămol rezultat în urma epurării în vederea stabilirii măsurilor optime de funcţionare a staţiei Epurare Dănuţoni, pentru încadrarea parametrilor staţiei în normativele în vigoare

CANDIDATUL- CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Nivelul şi tipul de pregătire profesională.- superioare-
Cunoştinţe de specialitate diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări- inginer ( ingineria mediului)
Experienţa profesională – Cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională
Calităţi şi aptitudini. – Comunicare, spirit de echipă, sinceritate, atenţie, adaptabilitate la situaţii noi, abilitate generală de învăţare, aptitudine verbală, aptitudine de percepţie a formei, rapiditate în reacţii, Amabilitate, Respect, Punctualitate, Echilibru în gândire şi acţiuni.

Conţinutul Dosarului de înscriere :
a. cererea de înscriere în care se menţionează postul pentru care candidează;
b. copie dupa actul de identitate;
c. copii dupa diplomele de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d. copie dupa carnetul de muncă, dupa caz, REVISAL o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz , în specialitate;
e. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (inclusiv examen psihologic), după caz – la angajarea
f. cazierul judiciar, după caz- la angajare
g. copie dupa fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior, sau recomandare, după caz;
h. curriculum vitae;

Termenul limită pentru înscriere – 14.08.2015, ora 13,00.
Locul depunerii dosarului de înscriere- Serviciul Resurse Umane Salarizare- secretariatul comisiei de concurs.

 

 

[slideshow_deploy id=’17454′]