Evaluarea activităţii I.S.U. Hunedoara şi a C.J.S.U. în anul 2015

  Astăzi, a avut loc evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în anul 2015. La eveniment au participat, colonel Daniel Dragne, prim adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Sorin Vasilescu, prefectul judeţului Hunedoara, membri ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, invitaţi şi o parte a personalului I.S.U. Hunedoara.

DSCN9984 (1)

Segmentele operaţional şi preventiv sunt cei doi piloni pe care se sprijină întreaga activitate a inspectoratului.

În plan operativ structurile de intervenţie, coordonate de centrul operaţional judeţean, au participat la un număr de 13.405 intervenţii, cu o  medie de 37 pe zi, comparativ cu anul precedent numărul acţiunilor a crescut cu 3,51 %.

            Repartiţia pe tipuri de intervenţii este următoarea;

–  9996 intervenţii de prim ajutor calificat şi descarcerare;

–  391 incendii;

–  517 acţiuni pentru protecţia comunităţilor;

603 incendii de vegetaţie uscată;

277 alte situaţii de urgenţă;

–  15 asanări ale terenului de muniţii rămase neexplodate în urma conflictelor armate şi 998 acţiuni de asistenţă persoane.

Acţiunile de intervenţie întreprinse pentru stingerea incendiilor au înregistrat  o creştere de 24,52 %, de la 314 incendii produse în 2014, la 391 incendii în anul 2015,  această creştere fiind generată în mare parte de numărul  mare de incendii produse  la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti, în special  în mediul rural. Astfel, numărul incendiilor la locuinţe şi gospodării a crescut cu 26 %, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014, de la 222  la 279. Din nefericire, în anul 2015 s-au înregistrat şi victime pe timpul incendiilor, situaţia cea mai tragică fiind decesul celor 3 minori din oraşul Uricani, eveniment care, ulterior, s-a dovedit a fi un caz social deosebit.

DSCN9979

Situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Hunedoara nu au depăşit capacitatea de răspuns a structurilor operative destinate să asigure gestionarea tipurilor de risc manifestate, în acest sens existând o permanentă preocupare şi analiză asupra riscurilor care pot genera consecinţe negative în rândul comunităţilor sau asupra activităţii economice.

 

Componenta de prevenire a situaţiilor de urgenţă a vizat permanent îndeplinirea funcţiilor de coordonare, îndrumare, control, acordare de asistenţă tehnică de specialitate pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă, informarea preventivă şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, precum şi avizarea – autorizarea privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

DSCN9982 (1)

Activitatea desfăşurată de personalul Inspecţiei de Prevenire s-a materializat în cele 1.582 controale de prevenire astfel:

994 la operatori economici;

314 la instituţii;

159 la obiective de investiţii;

18 la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

– 9 la construcţii hidrotehnice;

– 3 la puncte de comandă;

85 controale la localităţi.

Scăderea, în procent de 49 % a numărului de controale, rezidă din faptul că, în anul 2014, au fost executate acţiuni de control ale instituţiilor publice la care au fost organizate secţii de votare, atât la alegerile pentru Parlamentul Uniunii Europene, cât şi pentru Preşedintele României.

Pe timpul controalelor au fost constatate 4.392 deficienţe, fiind aplicate 2.408 sancţiuni contravenţionale astfel:

566 amenzi contravenţionale în cuantum de 2.105.605 lei (creştere cu 70%);

1.842 avertismente.

Activitatea de avizare – autorizare s-a concretizat prin emiterea unui număr de 83 avize de securitate la incendiu, în scădere cu 21 % faţă de anul 2014 şi unui număr de 77 autorizaţii de securitate la incendiu, în creştere cu 12 %.

De asemenea, se constată o creştere cu 37 % a numărului de cereri de acordare asistenţă tehnică de specialitate în domeniul securităţii la incendiu şi protecţiei civile de la 201 la 276 dar şi o scădere cu  24 % a participărilor în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor, de la 29 la 22.

Au fost avizate 24 de planuri de evacuare în situaţii de urgenţă şi au fost autorizate şi eliberate un număr de 113 de autorizaţii de transport deşeuri periculoase.

În anul 2015 s-au desfăşurat 24 convocări, instruiri şi cursuri. Din totalul de 630 persoane planificate pentru a participa la formele de pregătire organizate şi desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, au participat 495  persoane, ceea ce înseamnă un procentaj de 78,57 %.

I.S.U. Hunedoara a organizat în anul 2015 etapa interjudeţeană a concursului cu tematică de protecţie civilă desfăşurat cu elevii,Cu viaţa mea apăr viaţa” , în urma căreia echipajul Colegiului Naţional „ I.C. Brătianu” din Oraşul Haţeg s-a calificat la etapa naţională, unde a obţinut locul 2.

Coordonarea serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă s-a realizat, în principal, în cadrul a 163 controale, după cum urmează:

 • 121 controale executate la S.V.S.U. (în creştere cu 39 %).
 • 42 controale executate la SPSU (în creştere cu 45 %).

Pe timpul desfăşurării controalelor de prevenire, dar şi ca activităţi independente, s–au organizat şi desfăşurat 995 exerciţii de alarmare în caz de incendiu, 179 exerciţii de evacuare în situaţii de protecţie civilă şi 42 exerciţii de alarmare publică.

În vederea dezvoltării unui comportament preventiv şi creşterii nivelului de educaţie preventivă a populaţiei, la nivelul judeţului, au fost organizate şi desfăşurate acţiuni specifice activităţii de informare preventivă, ce au constat în:

 • instruiri în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 • activităţi de genul ziua porţilor deschise;
 • lecţii deschise în unităţi de învăţământ;
 • exerciţii de evacuare pe diferite tipuri de risc;
 • puncte mobile de informare preventivă;
 • articole publicate în presa locală, emisiuni la posturile radio – tv locale.

Pe parcursul anului 2015, s-au continuat campaniile naţionale iniţiate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în parteneriat cu  E-on România şi s-a demarat informarea, conştientizarea şi pregătirea populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur major.

 

Compartimentele, care în instituţia noastră au rolul de a eficientiza şi articula activitatea, se ocupă cu gestionarea resurselor umane, utilizarea mijloacelor financiare, asigurarea resurselor logistice şi a comunicaţiilor, managementul comunicării.

DSCN9976

 1. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de resurse umane s-a realizat pentru acordarea tuturor drepturilor de care beneficiază personalul unităţii, concomitent cu stabilirea nevoilor de pregătire profesională pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor şi misiunilor încredinţate.

Încadrarea cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare este de 96 % dintre care 89 % sunt posturi în structurile operative, iar vârsta medie a personalului este de 37,68 ani.

În vederea ocupării posturilor libere vacante din structurile inspectoratului, în anul 2015 au fost repartizaţi 2 ofiţeri din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, iar un ofiţer din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a ocupat prin concurs o funcţie vacantă la comanda unei subunităţi de intervenţie.

Pentru curaj şi devotament în executarea unor misiuni, precum şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor şi atribuţiilor de serviciu personalul unităţii a fost recompensat sub diferite forme conform prevederilor legale.

În vederea evoluţiei în carieră şi a dezvoltării acesteia, 71 de cadre cu potenţial de dezvoltare, au participat la cursuri de iniţiere, cursuri de perfecţionare în specialitate sau cursuri de schimbarea specialităţii.

Ofiţerul psiholog al unităţii a acordat asistenţă psihologică unui număr de 882 cadre militare la nivelul I.S.U. Hunedoara şi 313 cadre militare la nivelul I.S.U. Alba, care a vizat evaluarea psihologică periodică, precum şi facilitarea adaptării la mediul şi rolul profesional.

Ofiţerul responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă a desfăşurat activităţi specifice în vederea diminuării şi reducerii riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

 

 1. UTIILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE

Bugetul total alocat în anul  2015 a fost de 47.844,97 mii  în  creştere cu 10,25 % faţă de anul 2014   datorită sumelor destinate plăţi  drepturilor  salariale conform O.M.A.I. nr.4/2015 si finanţărilor suplimentare alocate la bunuri si servicii pentru creşterea capacităţii de intervenţie .

Ponderea principală  o reprezintă  cheltuielile cu personalul   95,45 % , iar la Titlul II   “Bunuri si servicii„ finanţarea reprezintă 3,51 % din totalul bugetul  aprobat.

 

 1. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE

În anul 2015 sau desfăşurat activităţi specifice care au dus la finalizarea etapei a 3-a a Programului Operaţional Regional.

Gradul de asigurare cu tehnică, conform tabelei de înzestrare, este de 51%. Dintr-o clasificare mai amănunţită reiese că din totalul tehnicii, menţionat mai sus, 52 %  au o vechime în serviciu de sub 10 ani,  respectiv 48 % au o vechime de peste 10 ani.

În dotarea unităţii au intrat, pe parcursul anului 2015, următoarele mijloace de mobilitate:

 • 5 autoturisme Dacia Duster
 • 2 autoturisme Dacia Logan
 • 1 autospecială pentru transport persoane şi victime multiple (ATVPM) Mercedes Sprinter – comodat Ministerul Sănătăţii
 • 1 autospecială complexă de intervenţie pe şenile Pelec 1000 – comodat Adivest
 • 1 autospecială transport scafandri la intervenţie SCAF Mercedes Sprinter – prin programul POS Mediu 2007-2013
 • 3 ambarcaţiuni de intervenţie – prin programul POS Mediu 2007-2013
 • 1 remorcă transport ambarcaţiuni peridoc – prin programul POS Mediu 2007-2013

Unitatea noastră a avut în derulare o lucrare de investiţii „Modernizare centrală termică şi refacere instalaţie de încălzire la Detaşamentul de Pompieri Orăştie –  Pavilion Administrativ” în valoare totală  de 472.000 lei ( înlocuire sistem încălzire – 331.989,07 lei , înlocuire 62 buc. ferestre şi 18 buc. uşi – 72.131,78 lei, înlocuire uşi garaj – 66.138,54 lei ) .

 

 1. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII                                                             

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice a transmis, în perioada supusă evaluării, 183 comunicate de presă către mass-media locală şi corespondenţii, în judeţul Hunedoara, ai posturilor de televiziune şi publicaţiilor centrale. În urma acestei activităţi, intervenţiile sau evenimentele organizate de I.S.U. Hunedoara au fost redate în 3.764 articole şi ştiri de televiziune şi radio, dintre care 278 au fost pozitive, polarizarea pozitivă a materialelor de presă fiind constantă.

De asemenea, în ultimul an, atât ofiţerul de relaţii publice cât şi alţi reprezentanţi ai I.S.U. Hunedoara au participat la 45 emisiuni de televiziune şi radio, transmise de posturile locale sau regionale. În cadrul acestora s-au abordat subiecte având ca tematică managementul situaţiilor de urgenţă şi pregătirea populaţiei.

Comunicatele transmise către mass-media au făcut referire, în primul rând, la subiectul de maxim interes pentru reprezentanţii săi – intervenţia.

Urmare a demersurilor efectuate, Comisia de Heraldică a Ministerului Afacerilor Interne a aprobat însemnului heraldic şi steagului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara.

 

În ceea ce priveşte evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, analiza a evidenţiat acţiunile întreprinse în anul 2015 pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor, care au vizat atât latura preventivă, cât şi cea a intervenţiei pe timpul manifestării tipurilor de risc.

La nivelul judeţului nostru, calitatea acţiunilor susţinute de către toţi factorii implicaţi (membrii C.J.S.U. şi C.L.S.U.) a crescut în ultimii ani, datorită unei abordări inter-instituţionale mult mai cuprinzătoare şi coordonate. La nivelul judeţului nostru s-au creat premisele unei astfel de abordări odată cu operaţionalizarea C.J.C.C.I. (Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei).

Niciun alt judeţ nu beneficiază de un asemenea spaţiu, cu un asemenea potenţial pentru asigurarea cooperării inter-instituţionale necesare coordonării şi conducerii intervenţiei în sistem integrat.

[slideshow_deploy id=’27028′]