Investiţiile în drumurile şi podurile judeţene au înghiţit peste 13 milioane de lei într-un singur an

Aproape 13.400 de mii de lei a cheltuit Consiliul Judeţean Hunedoara în anul 2015 pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene. Vorbim atât de întreţinerea pe timp de iarnă, cât şi pe timp de vară, iar lucrările au vizat şi aducerea căilor de acces saua  unor poduri la starea iniţială, în urma unor calamităţi naturale.
 drumuri-680x365
 
Potrivit raportului public prezentat de preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Adrian David, în anul 2015 principalele obiective ale Serviciului tehnic şi administrare drumuri şi ale Compartimentului investiţii, au fost modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene şi comunale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare şi construcţii civile.
Pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara, în anul 2015 a fost alocată suma de 13.398,80 mii lei, atât pentru întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă a acestora, cât şi pentru repararea lor. Conform documentului amintit, în cadrul programului au fost executate lucrări de întreţinere a îmbrăcăminţilor asfaltice, lucrări pentru aducerea drumurilor/podurilor la starea tehnică iniţială în urma unor evenimente accidentale (calamităţi), reparaţii curente la poduri, pietruirea drumurilor de pământ.
Datele oficiale relevă faptul căn au fost finalizate lucrările la obiectivele de investiţii: Modernizare DJ 706: DJ706A – Vorţa – Visca – Ţebea – DN76, km 17+800 – 28+800; Deviere DJ 742B: Blăjeni (DN74) – Criş – DJ762; Modernizare DJ 687 J:  Hunedoara – Boş – Groş  – Cerbăl – Feregi – DJ688, Km 9+650 -19+550; Modernizare şi reabilitare DJ 668 A: Streisângiorgiu (DJ668) – Chitid – Boşorod – Luncani – Alun – Târsa – Costeşti (DJ705A), Km 24+750 -36+935; odernizare DJ 666: DN66(Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, Km 1+010 – 5+010.
De asemenea, au continuat lucrările la obiectivele de investiţii: modernizare DJ 705D: Bozeş (DJ 705)-Băcâia-limită judeţ Alba, km 3+424-7+700; Modernizare DJ 707G: DN 7-Gurasada-Dănuleşti, km 3+500-14+000; Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sârbi (DJ 706), km 2+800-3+800 şi km 7+150-19+450; Modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălişoara)-Dealu Mare-DN 76 (Podele), km 0+000-9+300; Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500; Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi; Baza sportivă Băcia. Tot în 2015 au fost început lucrările la alte obiectivele de investiţii, respectiv Reabilitare şi consolidare pod peste Râul Strei pe DJ 668C la Km 0+890; Modernizare DJ 687K: DN66 (Bretea Strei) – Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop, Km 5+100 – 12+275; Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul European a Cetăţilor Dacice din Munţii Oraştiei; Refacere poduri calamitate pe DJ 668A
 
 [slideshow_deploy id=’24093′]