Hunedoara. DSVSA scoate la concurs 4 posturi

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

locuri-de-munca1

 1. consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Evidenţa Informatică şi Control Administrativ;
 2. consilier, grad profesional principal în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate Animală;
 3. consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului Antifraudă;
 4. consilier, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Catagrafie, înregistrare. Evaluare, TRACES.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Evidenţa Informatică şi Control Administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu] fundamental: ştiinţe biologice şi biomedicale; ramura de ştiinţă: medicină veterinară; domeniul de studii: medicină veterinară: specializarea medicină veterinară;
  • vechime minimum 9 ani, în specialitatea studiilor, necesară exercitării funcţiei publice.
 • consilier, grad profesional principal în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate Animală:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă: medicină veterinară; domeniul de studii medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
  • vechime minimum 5 ani, în specialitatea studiilor, necesară exercitării funcţiei publice.
 • consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului Antifraudă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale: ramura de ştiinţă: medicină veterinară; domeniul de studii: medicină veterinară; specializarea medicină veterinară;
  • vechime minimum 9 ani, in specialitatea studiilor, necesară exercitării funcţiei publice.
 • consilier, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Catagrafie, înregistrare. Evaluare, TRACES:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale: ramura de ştiinţă: medicină veterinară; domeniui dc studii: medicină veterinară; specializarea medicină veterinară;
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; ramura de ştiinţă: ingineria resurselor vegetale şi animale; domeniul de licenţă biotehnologii; specializarea – biotehnologii;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale; domeniul de licenţă: ingineria produselor alimentare; specializarea – controlul şi expertiza produselor alimentare şi specializarea ingineria produselor alimentare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale; domeniul de licenţă agronomie; specializarea – montanologie;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental matematică şi ştiinţele naturii; ramura de ştiinţă: chimie şi inginerie chimică; domeniul de licenţă inginerie chimică; specializarea controlul şi securitatea produselor alimentare şi specializarea chimie alimentară şi tehnologii biochimice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara,  din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 226, județul Hunedoara, telefon 0254/ 22.11.45, / int. 114.

[slideshow_deploy id=’19869′]