Progres tehnic de peste 60% în implementarea proiectului pe POIM de modernizare a rețelelor de apă și canalizare din Valea Jiului

După ce a accesat un prim program de finanțare, prin POS Mediu 2008-2012, în valoare totală de 168.500.000 de lei, din care 85% fiind contribuția nerambursabilă din fonduri europene și 13% cota de cofinanțare a Guvernului, compania de apă din Valea Jiului a reușit să implementeze cu succes un proiect care a vizat modernizarea unor stații de tratare a apei (Valea de Pești și Jieț), a unei stații de epurare a apelor uzate (Dănuțoni), înlocuirea principalei magistrale de aducțiune din barajul de la Valea de Pești, precum și o serie de lucrări de extindere și modernizare a unor rețele de alimentare cu apă potabilă în localitățile Petroșani, Petrila, Vulcan și Aninoasa. Apa Serv Valea Jiului s-a numărat, de altfel, printre primii operatori din România care au finalizat cu succes un astfel de program major de investiții.

Fostul director general al companiei, Costel Avram, în prezent administrator public al județului Hunedoara, arată că, în același timp, Apa Serv Valea Jiului este prima companie de utilități publice din România care a reușit să semneze un alt important contract de finanțare din fonduri europene, de data aceasta în cadrul POIM 2014-2020, fiind tot prima din țară în care au început lucrările, cu perspective certe de a-și adjudeca titlul de campion național și în ceea ce privește finalizarea unui proiect POIM în țara noastră. ”Mă mândresc cu faptul că, în calitate de director al Apa Serv Valea Jiului, am semnat primul contract de finanțare pe POIM 2014-2020 din România și că suntem primul operator din țară unde a și început implementarea acestui proiect, care va aduce creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă potabilă în toate localitățile Văii Jiului, dar și un impact pozitiv asupra mediului, prin modernizarea sistemului de canalizare. În egală măsură, ca administrator public al CJH, acționarul majoritar al companiei de apă din Valea Jiului, mă bucur să constat că stadiul de implementare al acestui proiect este unul avansat, mai ales în condițiile în care pentru alte proiecte similare din țară încă nici nu au fost semnate contractele de finanțare. Din fericire, noi, la Apa Serv, avem o echipă de excepție, iar munca acestor oameni se reflectă pozitiv în creșterea gradului de confort al locuitorilor acestei zone și contribuie, în mod esențial, la atingerea țintelor de absorbție a fondurilor europene ale României și mă mândresc cu toți cei care fac parte din această echipă de succes”, spune Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara.

Potrivit directorului general al companiei, ing. Cristian Ionică, numai pe acest program, care reprezintă a doua etapă din proiectul major al Apa Serv privind ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea Jiului”, se află în derulare o serie de contracte care vizează reabilitarea unor magistrale de aducțiune pe o lungime totală de 29,2 km, reabilitarea unor rețele de distribuție a apei în localitățile Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, însumând 69,6 km, realizarea unor lucrări de extindere cu 8km a rețelei de alimentare cu apă din orașul Uricani, modernizarea altor două stații de tratare a apei și unei captări, modernizarea rețelei de canalizare din toate localitățile Văii Jiului pe o lungime totală de 47,3 km, la care se adaugă și alte lucrări conexe, precum și achiziționarea unor utilaje moderne pentru activitatea companiei. Pentru toate aceste proiecte de investiții, Apa Serv Valea Jiului are la dispoziție, potrivit contractului semnat în mai 2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (în prezent, Ministerul Fondurilor Europene) un buget total de 384.329.650,38 lei (cu TVA inclus), din care finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este în valoare de 275.186.442,38 lei, finanţarea nerambursabilă din bugetul de stat este de 42.087.338,24 lei și cota de cofinanțare din bugete locale este în valoare de 6.474.975,12 lei.

Coordonatorul proiectului implementat de Apa Serv Valea Jiului pe POIM 2014-2020, Monica Tarcea apreciază că stadiul de implementare al acestui proiect de investiții, care are ca termen de finalizare finalul anului 2023, este unul foarte bun. ”Ne aflăm, în acest moment, într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește derularea proiectului pe POIM, progresul tehnic fiind în proporție de 60%, iar progresul financiar de 46%, ceea ce ne face să fim optimiști și în ceea ce privește încadrarea în termenele de finalizare a contractelor de execuție. Proiectul reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Hunedoara, zona Valea Jiului, continuând procesele investiționale finanțate din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regionala (POS Mediu) cu privire la dezvoltarea de sisteme regionale în sectorul apei”, spune Monica Tarcea, director al Departamentului Dezvoltare din cadrul Apa Serv Valea Jiului.

Toți acești indicatori economici au făcut ca Apa Serv Valea Jiului să fie considerat, atât la nivelul operatorilor de servicii publice similare din întreaga țară, dar și de către instituțiile naționale și internaționale care gestionează implementarea de fonduri europene, drept un exemplu de bune practici în accesarea și utilizarea fondurilor europene, fapt consemnat inclusiv în Jurnalul oficial al Uniunii Europene.