CJH alocă 4,5 milioane de lei pentru proiectele și programele derulate de ONG-uri

Consiliul Județean Hunedoara a aprobat programul anual de finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/ 2005 destinat susținerii din fonduri publice a activităților organizate de organizațiile non-profit

În acest an, instituția a alocat 4,5 milioane de lei pentru proiectele și programele derulate de ONG-uri, dar și pentru susținerea cultelor religioase din județul Hunedoara.

Programul prevede alocarea a 4.175.000 de lei pentru cultele religioase, 250.000 de lei pentru programele și proiectele sportive, iar 75.000 de lei pentru programe și proiecte de tineret.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie de evaluare. Modul de derulare a procedurii de acordare a finanțărilor este cuprinsă în Regulamentul-cadru aprobat de Consiliul Județean Hunedoara prin Hotărârea nr. 85/2021.

Programul aprobat, astăzi, va fi publicat în Monitorul Oficial al României în cel mult 30 de zile și reprezintă prima etapă din procedura de selecție de proiecte.