Contorizarea corectă a consumului de apă, obligație asumată cu responsabilitate de Apa Serv Valea Jiului

Contorizarea corectă a consumului de apă potabilă a constituit de-a lungul timpului unul dintre subiectele cele mai controversate din activitatea Apa Serv Valea Jiului, nu de puține ori în spațiul public fiind aduse de abonați informații cu referire la acest subiect. De fiecare dată, atunci când a fost sesizată, conducerea companiei de apă din Valea Jiului a dispus efectuarea de verificări în vederea lămuririi oricărei situații.

În același timp, directorul general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică spune că problematica ridicată de contorizarea consumului de apă reprezintă o obligație asumată cu responsabilitate de către operatorului acestui serviciu de utilitate publică din Valea Jiului.

În acest context se înscrie și modificarea făcută în Regulamentul consolidat al serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului, document adoptat în cursul lunii februarie în cadrul ADI Apa Valea Jiului și aprobat în cadrul Consiliului județean Hunedoara și al consiliilor locale din localitățile Văii Jiului, care sunt acționarii companiei de apă. Potrivit modificărilor aduse la acest Regulament (art. 136) orice utilizator al serviciului public de alimentare cu apă potabilă are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branșamentul său. În acest context, Apa Serv Valea Jiului și-a asumat obligația montării gratuite a apometrelor către toți utilizatorii, fie ei persoane fizice sau juridice, la nivelul branșamentului, în baza unui program de contorizare stabilit cu autoritățile administrației publice locale.

”Modificarea de Regulament ne obligă nu doar să asigurăm montarea de apometrelor de branșament individual sau colectiv (după caz), la limita proprietății utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă potabilă, ci garantează gratuitatea acestui aparat de măsură. Potrivit unei decizii emise de ANRSC, asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea contorizării la branșamentul utilizatorului va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociațiilor de dezvoltare intracomunitară respectiv ale operatorilor, acolo unde contractul de delegare a gestiunii are prevăzută o astfel de investiție. Noi derulăm deja, de câțiva ani buni, un astfel de proiect, prin care montarea apometrelor de branșament este realizată de echipele noastre și ne-am propus, de altfel, să montăm etapizat apometre de ultimă generație, cu telecitire, la toate punctele de branșament de pe rețelele de distribuție pe care le administrăm. Este însă bine de știut faptul că, în spațiile de folosință comună, așa cum sunt blocurile de locuințe, avem obligația de a monta apometre generale, la scara blocului, nu și în locuințe, care sunt spații proprietate personală a celor care le dețin”, explică ing. Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.

Pentru anul în curs, potrivit aceluiași document menționat, Apa Serv Valea Jiului și-a propus montarea unui număr de 184 de apometre noi pentru citirea consumului de apă, cele mai multe la persoane fizice (162), iar celelalte la persoane juridice. În document se arată, de asemenea că, în prezent, compania de apă de la Petroșani a îndeplinit într-un procent de 95% indicatorul de măsurare a consumului de apă, asta însemnând că numărul contoarelor de apă montate este aproape egal cu numărul solicitărilor primite.

Interesul acordat citirii consumului și facturării corecte a acestuia de către Apa Serv Valea Jiului a făcut ca, în ultimii ani, numărul reclamațiilor pe acest subiect să scadă în mod constant, în timp ce numărul cazurilor semnalate care au fost rezolvate a cunoscut o creștere semnificativă. Datele statistice ale Apa Serv relevă faptul că, la începutul acestui an, procentul cazurilor de reclamații privind facturarea, raportat la numărul total de utilizatori ai companiei este de doar 0,5%. În același timp, datele statistice consemnează faptul că, din sesizările pe acest subiect, în urma verificărilor corpului de control al ASVJ, un număr de 80% din reclamații au fost soluționate în mai puțin de 10% și, ceea ce este și mai relevant, doar un procent de 20% din reclamațiile primite la dispeceratul Apa Serv s-au dovedit a fi justificate.

”Sigur că dorința noastră este să reducem numărul reclamațiilor chiar spre zero, dar suntem conștienți, în același timp că acest lucru este, practic imposibil. Ceea ce vreau însă eu să-i asigur pe abonații noștri este că tratăm cu maximă responsabilitate fiecare situație în parte, atunci când ea ne este semnalată. Corectitudinea în relația pe care o avem cu fiecare dintre abonații noștri, fie că vorbim de facturare, fie că vorbim de intervenții la avarii, fie de alte situații, este un obiectiv care ne preocupă în mod deosebit. De aceea, invit abonații noștri să apeleze cu încredere la noi și să ne aducă la cunoștință, prin intermediul Dispeceratului Apa Serv, care funcționează 24 de ore din 24, orice situație pe care o întâlnesc, orice nemulțumire, orice nelămurire pentru a putea să analizăm fiecare caz în parte, să lămurim orice problemă și să corectăm orice deficiență”, spune ing. Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

În același timp, acesta dă asigurări că întregul colectiv al companiei de apă din Valea Jiului acționează în fiecare zi în spiritul onorării obligației asumate în fața abonaților săi, în dorința de a oferi, în toate localitățile Văii Jiului, apă potabilă de cea mai bună calitate, 24 de ore din 24.