SGID Hunedoara și Supercom încep o nouă campanie de informare privind regulile de colectare selectivă a deșeurilor

Cu toate că nerespectarea cadrului legislativ prevăzut prin OUG 92/2001 privind regimul deșeurilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru per­soanele juridice, în multe localități hunedorene depozitarea deșeurilor se face încă în mod necorespunzător, fapt care îngreunează activitățile de salubrizare ale operatorului desemnat pentru managementul deșeurilor.

În aceste condiții, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară SGID Hunedoara împreună cu operatorul de salubritate Supercom, care asigură serviciile de colectare a deșeuriulor din localitățile hunedorene, demarează începând cu data de 1 septembrie 2023 o nouă campanie de infor­mare și conștientizare, la nivel de județ, cu privire la colectarea corectă a deșe­urilor și importanța respectării reguli­lor stabilite prin cadru legal.

Scopul acestei acțiuni este acela de a determina cetățenii să înțeleagă că au un rol civic important în ceea ce privește depozitarea corectă a deșeurilor. În cadrul campaniei se vor împărți 100.000 de broșuri, 10.000 de afișe și 10.000 de avertizoare, care vor ajunge la cetățeni din toate localităție hunedorene, prin intermediul UAT-urilor și al monitorilor ADI SGID Hunedoara. Organizaatorii campaniei mai arată că cele 10.000 de afișe vor fi puse în locuri intens circulate, precum și la asociațiile de proprietari, iar cele 10.000 de avertizoare (abțibilduri) vor fi lipite de către operator în zona plurifamilială (colectivă), în orașe, acolo unde găsește conținut neconform, în depozitarea deșeurilor de către populație sau agenții economici.

Broșurile de informare includ atât detalii referitoare la colectarea selectivă cât și date de contact pentru sesizări. Tot acestea cuprind informații în care sunt stipulate sancțiunile pe care le riscă cei care încalcă regulile în domeniul managementului deșeurilor. Similar, afișele exemplifică în mod simplu și succint cum trebuie co­lectate deșeurile și care sunt culorile aferente.

,,Operatorul de salubritate colectează sepa­rat deșeurile dar, în mod prioritar, cetățeanul tre­buie să depună deșeurile conform graficului de colectare selectivă. Am mai explicat și cu alte prilejuri că  o singură pungă de mixt rezidual aruncată ne­corespunzător, spre exemplu într-un container galben, transformă automat acel container într-unul infestat. Sigur că și acest tip de container va fi ridicat de către operator, nu acesta e inconvenientul, însă el va fi direcționat la deșeuri mixte reziduale și nu către cel corect, de deșeu reciclabil specific. Ne dorim ca, prin această nouă campanie de informare, să convingem cetățenii de faptul că au responsabilități, inclusiv de ordin legislativ, în ceea ce privește depunerea corectă a deșeurilor. Vrem să ținem aproape de cetățeni și să-i determinăm să cooperăm și să comunicăm pentru a crește calitatea serviciliului de colectare selectivă a deșeurilor. Cam­pania va dura până la finele anului 2023”, a transmis Dan Stoian, directorul executiv al ADI – Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara.

Acesta apreciază că, în prezent, sis­temul plurifamilial (colectiv) din mediul urban încă face probleme. Lucrurile stau ceva mai bine, arată Dan Stoian, în zonele rurale, unde colectarea se face ceva mai simplu, prin utilizarea în gospodării a  sacilor distincți pentru colectarea deșeurilor reciclabile, saci de culoare galben și, respectiv, albastru.