Student Invest și Family Start 2024: Câți bani pot încasa tinerii, din partea statului, cu dobândă integral subvenționată de stat

În cursul anului 2023, programul „Student Invest” va avea maxim 5.556 de beneficiari, devremece programul „Family Start” va avea un număr de 4.375 de beneficiari.

Programele “Student Invest” și “Family Start” vor suferi o serie de modificări în 2024: din acest an, una dintre condițiile pentru participarea la program este ca beneficiarii să fie persoane fizice care au cetățenie română și domiciliul în România și sunt noutăți și în ceea ce privește numărul de beneficiari, notează platforma Finzoom.

Programul Student Invest este destinat celor care urmează studii superioare şi vor un credit pentru plata studiilor, a chiriei sau a materialelor de studiu, dar şi pentru alte nevoi personale. Dobânda este 100% subvenţionată de stat şi suma maximă pe care o pot lua studenţii este de 75.000 de lei pe 10 ani.

Programul Family Start se adresează persoanelor căsătorite sau care urmează să-şi întemeieze o familie, salariate şi care vor un credit pentru un avans de locuinţă, o maşină, cheltuieli de nuntă şi pentru alte nevoi personale. Dobânda este 75% subvenţionată de stat şi suma maximă care poate fi obţinută este de 150.000 de lei pe 10 ani.

Aceste modificări se regăsesc în Ordinul nr. 192/25.008/2024 publicat în Monitorul Oficial nr. 105 din 5 februarie 2024.

Iată care sunt acestea:

1. Modificarea numărului de beneficiari ai programelor “Student Invest” și “Family Start”

În anul 2024, programul “Student Invest” va avea un număr de maxim 5.556 de beneficiari, iar Programul “Family Start” un număr maxim de 4.375 de beneficiari.

Astfel, numărul beneficiarilor programului “Student Invest” a scăzut cu 744 (de la 6.300 în 2023 la 5.556 în 2024). Programul “Family Start” va avea mai mulți beneficiari. Numărul acestora a crescut cu 175 (de la 4.200 în 2023 la 4.375 în 2024).

2. Schimbarea unei condiții de eligibilitate pentru beneficiarii programelor

Din acest an, una dintre condițiile pentru participarea la program este ca beneficiarii să fie persoane fizice care au cetățenie română și domiciliul în România. Până acum, condiția era doar ca persoanele fizice să aibă domiciliul în România.

Ce plafon vor avea programele “FamilyStart” și “Student Invest” în 2024?

În anul 2024 plafoanele de garantare pentru cele două programe au fost stabilite la aceeași sumă, respectiv 250 de milioane pentru “Student Invest” și 250 de milioane pentru “Family Start”.

Caracteristici ale programelor “Student Invest” și “Family Start”

“Student Invest” și “FamilyStart” în cifre

Conform unui comunicat al Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la data de 17 decembrie 2023 au fost aprobate 1.225 de în cadrul programului “FamilyStart” (361credite – Libra Internet Bank; 54 credite– TechVenture; 489 – CEC Bank; 57 – Exim Banca Românească, 264 – băncile cooperatiste) pentru care au fost aprobate garanții în valoare de 118.127.824 RON și 822 de în cadrul programului “Student Invest” (73 – Libra Internet Bank; 30 – TechVenture; 561 – CEC Bank; 81 – Exim Banca Românească; 77 – băncile cooperatiste) pentru care au fost aprobate garanții în valoare de 52.010.792 RON.

La finalul anului trecut, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunța că programele guvernamentale de finanțare StudentInvest și FamilyStart vor continua și în 2024. Potențialii beneficiari sunt studenți cu vârsta între 18 și 40 ani, respectiv familii cu vâsta între 18 și 45 de ani. Decizia este motivată de existența unui număr mare de solicitări la nivelul băncilor înscrise, a capacității limitate de procesare atât din punctul de vedere al resurselor umane, cât și a timpului scurt rămas până la finalul anului calendaristic.

Programul StudentIvest, caracteristici 2023

– este menit să ajute tinerii ce au nevoie de finanțare pentru plata educației/ publicațiilor/cărților/manualelor, pentru plata taxelor de participare la evenimente profesionale/educaționale, plata chiriei/cazării/locuinței, a transportului în cazul schimburilor din programul Erasmus, acoperirea cheltuielilor cu investigațiile medicale, etc. (a se vedea detalii în secțiunea de cheltuieli eligibile);

– are că obiect facilitarea accesului la finanțare persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinse în sistemul de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate;

– studenții pot accesa un credit bancar în valoare de maximum 75.000 lei, garantat de către stat în proporție de 80% , prin Fondul Român de Contragarantare;

– dobânda pentru creditul acordat, precum și comisioanele aferente acestuia vor fi suportate în integral din bugetul de stat ;

– creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o durata de maximum 10 ani, cu o perioada de grație stabilită de comun acord între banca și beneficiar de maxim 5 ani de la dată acordării împrumutului; – finanțarea se acordă sub formă unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la plata;

– dacă beneficiarul nu este angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puțin a unui codebitor.

Programul Family Start, caracteristici 2023:

– este destinat să ajute tinerii care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie să acopere nevoile care țîn de locuire, sănătate, educație, cultură ale familiei, precum și cheltuielile legate de obținerea statutului de soț și soție;

– are că obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțîn unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă;

– prin familie , conform legislației aferentă programului se înțelege familia formată din soț, soție cu/fără copii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună; familia monoparentală formată din persoană singură și copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu această; bărbatul și femeia necăsătoriți care conviețuiesc și gospodăresc împreună;

– prin persoană singură se înțelege persoană care: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească. creditul acordat are o valoare maximă de 150.000 lei fiind garantat în proporție de 80% de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare; dobânda pentru creditul acordat este subvenționată în proporție de 75%; comisioanele aferente creditului (comision de analiză și comision de gestiune a garanției) sunt suportate integral de la bugetul de stat; plafonul de venit net lunar pe membru de familie ce permite participarea în program – până la 6.000 lei, respectiv 7.500 de lei în cazul familiilor monoparentale . Veniturile în sensul prezentului program sunt venituri de natură salarială, în calcul venitului net lunar fiind luată în considerare inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului. creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o durata de maximum 10 ani , cu o perioada de grație stabilită de comun acord între banca și beneficiar, de maxim 5 ani, de la dată acordării creditului; împrumutul se va acordă sub formă unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la plata.

Sursa – ziarulunirea.ro