Apa Serv dă garanții privind calitatea apei potabile în toate localitățile Văii Jiului

Apa Serv dă garanții privind calitatea apei potabile în toate localitățile Văii Jiului

Preocupările privind garantarea calității apei potabile livrate tuturor consumatorilor racordați la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă administrată de Apa Serv Valea Jiului au constituit întotdeaua indicatorul central în jurul căruia se concentrează toate activitățile companiei de apă.

Dincolo de investițiile europene consistente care au avut ca scop principal modernizarea stațiilor de tratare a apei, care sunt în prezent unele dintre cele mai moderne din România, Apa Serv Valea Jiului acordă în continuare o atenție deosebită monitorizării calității apei, prijn intermediul analizelor de laborator efectuate cu riguzoritate în fecare zi. Zilnic se efectuează aproximativ 300 de recoltări de apă de pe întreg teritoriul Văii Jiului, în reţeaua de distribuţie care deserveşte cele 6 localităţi din Valea Jiului, calitatea apei fiind verificată de asemenea, de fiecare dată, şi după intervențiile în reţelele de distributie a echipelor Apa Serv.

”Avem aproape 300 de puncte de verificare și pe partea de microbiologie. Aceste puncte sunt în primul rând cele fixe, acolo unde dacă s-ar întâmpla ceva ar fi cel mai periculos pentru populație, adică școli, restaurante spitale. Aleator, mai avem și puncte de verificare unde avem reclamații în ceea ce privește creșterea turbidității. Aceaste verificări sunt confirmate și de cei de la DSP, atât fizico-chimic, cât și microbiologic. pentru că așa cum avem noi acele puncte de monitorizare, la fel au și cei de la Direcția de Sănătate Publică, astfel încât permanent vrem să fim convinși că pe toată rețeaua din Valea Jiului avem apă de calitate”, spune ing. Cristian Ionică, directorul general al SC Apa Serv Valea Jiului.

Laboratorul de la Dănuţoni al ASVJ, care efectuează aceste analize este inclus în programul de monitorizare și control al Apa Serv Valea Jiului funcţionând în baza Legii. 458/2002, modificată de Legea. 311/2004. În urma analizelor fizico-chimice şi microbilogice ale probelor de apă recoltate, operatorul regional din Valea Jiului informează că toate probele de apă prelevate din absolut toate localitățile Văii Jiului sunt conforme cu prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile la toţi parametrii analizaţi.

Analizele efectuate aici vizează următoarele aspecte:

  • Reacția apei (pH) – Poate fi acidă, (pH < 7), neutră (pH = 7) sau alcalină (pH > 7), în funcție de conținutul de săruri dizolvate în apă. Se exprimă prin indicele pH, care este cologaritmul concentrației ionilor de hidrogen la 1 l de apă.
  • Turbiditatea – Depinde de materiile din apă aflate în diferite stări de dispersie și de natura lor. Turbiditatea se măsoară prin comparație cu o emulsie etalon în scara silicei: 1 mg silice fin divizată la 1 l apă distilată reprezintă un grad de turbiditate (GT).
  • Duritatea apei – Se datorează sărurilor de calciu și de magneziu aflate în soluție. Aceste săruri pot fi sub forma de carbonați, de cloruri, de sulfați, de azotați, de fosfați sau de silicați. Un grad de duritate este echivalent cu 10 mg de CaO, sau 1,142 mg de MgO conținute într-un litru de apă. Duritatea temporară este determinată de carbonați, care prin firbere precipită. Duritatea permanentă este determinată de celelalte săruri de calciu și de magneziu (sulfați, cloruri, etc.) și nu precipită prin fierbere. Duritatea totală este suma durităților temporară și permanentă.
  • Clorul – Se găsește în apă sub forma de cloruri fiind, cel mai frecvent, de natură minerală. Prezența în cantități mari a clorurilor dau apei un gust neplăcut, caracteristic (sărat, amar). Clorurile pot fi și de natură organică.
  • Substanțele organice – Provin din resturi de plante și animale. Ele pot fi oxidate complet și se exprimă în miligrame pe litru de manganat de potasiu necesar pentru oxidarea lor.
  • Caracteristici bacteriologice – Sunt determinate de bacteriile prezente în apă. Din punct de vedere al igienei apei, bacteriile se pot împărți în următoarele categorii importante:

– Bacterii banale, fără influență asupra organismului.
– Bacili coli, care în proporție mai mare indică contaminarea apei cu ape de la canalizare.
– Bacterii saprofite, care dau indicații asupra contaminării cu dejecții animale.
– Bacterii patogene, care produc îmbolnăvirea organismului.

”În urma dezinfecției apei cu clor gazos sau cu clor lichid în unele puncte din cadrul Apa Serv, noi știm că apa este potabilă. Totuși trebuie să facem și o analiză microbiologică pentru că apa chiar dacă este dezinfectată putem găsi multe alte bacterii care sunt dăunătoare organismului. Una dintre cauze este dezinfecția insuficientă sau există microrganisme care se dezvoltă pe tot traseul, adică traseul de la stația de tratare, rezervor și rețea de distribuție. Este nevoie de această analiză microbiologică pentru a confirma ca la ultimul consumator al nostru să știm că apa este potabilă. Dacă fluxul tehnologic la stație din punct de vedere fizico-chimic se face pe prima treaptă apă brută, apă decantată, apă filtrată și apă rețea, laboratorul central Dănuțoni prin monitorizarea pe care o face, ne ducem începând de la rezervor, rezervoare de înmagazinare și ultimul beneficiar al nostru de pe rețea. Pe tot acest traseu apa trebuie să fie în parametri din punct de vedere microbiologic”, explică ing. Cristian Ionică.

În altă ordine de idei, vizavi de situațiile care au mai fost semnalate de abonații operatorului de apă potabilă din Valea Jiului, cu privire la culoarea apei de la robinet, îndeosebi la reluarea furnizării serviciului după întreruperile cauzate de avarii sau după restricțiile impuse de lucrările care au loc în cadrul programului european de investiții în reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Valea Jiului, directorul general al Apa Serv Valea Jiului dă asigurări că acestea pot apărea în anumite zone, dar că ele nu pun sub nici o formă în pericol siguranța consumatorilor. ”Am explicat de fiecare dată că, acolo unde trebuie să sistăm, temporar, furnizarea apei potabile pentru diverse lucrări, chiar dacă înainte de reluarea furnizării apei avem obligația de a spăla instalația și facem cu toată responsabilitatea acest lucru, pe conductele secundare din blocuri, care sunt și ele cu o vechime destul de mare, se pot produce situații în care, pentru câteva minute după ce se reia furnizarea apei, la robinet să curgă o apă ceva mai colorată. Dar asta se întâmplă destul de rar și pentru o foarte scurtă perioadă de timp. Chiar și așa, noi am făcut și facem apel la abonații noștri ca, atunci când sesizează astfel de situații, să ne anunțe pentru a trimite imediat laboratorul nostru de analize a calității apei. Vreau să vă spun că nu am avut niciodată probleme legate de calitatea apei de la robinet acolo unde ni s-a solicitat de către abonați preluarea de probe pentru analize”, explică directorul general al ASVJ, Cristian Ionică.

Potrivit ultimului buletin de analiză a apei potabile din Valea Jiului, publicat săptămânal de Apa Serv pe situl propriu, calitatea apei potabile livrate consumatorilor din Valea Jiului se încadrează în limitele legale la toți parametri.