Val de incendii de vegetație uscată în județul Hunedoara

 În ultimele 24 de ore, angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Hunedoara au intervenit pentru stingerea a 21 de arderi necontrolate de vegetaţie uscată.

           În operaţiunile de lichidare a acestor arderi au fost implicaţi  aproape 100 de subofiţeri ai gărzilor de intervenţie din Deva, Hunedoara, Orăştie, Ilia, Brad, Baru, Râu de Mori, Bretea Română, Dobra, Băița, Baru.

Suprafaţa totală afectată de arderi depăşeşte 150 de hectare de teren, pășune sau litieră de pădure.

Cel mai probabil , incendiile au fost generate de utilizarea focului deschis în spații deschise în scopul igienizării terenurilor.

Între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Garda Naţională de Mediu şi Agenţia de Plăţi Intervenţii pentru Agricultură există un schimb de informații privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

Monitorizarea în sistem integrat urmărește creşterea eficienţei acţiunilor de control privind respectarea de către fermierii care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe teren arabil şi la arderea pajiştilor, protejarea mediului împotriva poluării şi prevenirea incendiilor.

Pentru identificarea corectă a locaţiei unde a avut loc arderea vegetaţiei uscate de pe mirişti sau păşuni APIA utilizează o aplicaţie care generează informaţii colectate prin satelit. Prin intermediul acestei tehnici de ultimă generaţie poate fi identificat cu uşurinţă şi proprietarul terenului pe care s-a produs arderea.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000 – 2500 de lei !

 

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara face apel la cetăţeni în vederea respectării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor:

 1. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 2. 2. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt;
 3. La arderea miriştilor se are în vedere:
 4. a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 5. b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 6. c) asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 7. d) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare, iar în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 8. 4. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se are în vedere:
 9. a) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 10. b) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 11. c) supravegherea permanentă a arderii;
 12. d) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 13. 5. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice ce trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;
 14. În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens;
 15. 7. Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau pot aduce prejudicii mediului, sunt obligaţi să ia măsuri apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate;
 16. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de stat sau privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi instruirii personalului.

INSPECTOR ŞEF

 Lt.col.  VIOREL DEMEAN

[slideshow_deploy id=’19661′]