Consiliul județean Hunedoara / Anunț privind ședința publică extraordinară din 3 februarie 2020

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 03.02.2020, orele 13,00, va avea loc ședința publică extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei reprezentând Fond la dispoziția Consiliului județean pe anul 2020 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pentru anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Intocmit,

Responsabil desemnat pentru relația cu societatea civilă

Cj. Cordunianu Nicoleta