Apel pentru selectarea celor 4 ONG-uri care vor face parte din Agenția pentru Dezvoltare Valea Jiului

La invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), coaliția Valea Jiului Implicată lansează apelul pentru stabilirea membrilor fondatori ai Asociației „Agenția pentru Dezvoltare Valea Jiului”.

Scopul principal al acestei asociații îl va reprezenta oferirea de servicii în domeniul inițierii, dezvoltării și promovării de competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre din zona Văii Jiului, în strânsă corelare cu inițiativele derulate cu egida procesului de tranziție justă. Obiectivul comun urmărit de către membri prin constituirea acestei asociații îl va reprezenta promovarea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale din zona Văii Jiului în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția mediului, dezvoltarea economico-socială precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii Jiului.

Astfel, sunt chemate la consultare toate organizațiile neguvernamentale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au sediul și activitatea în zona Valea Jiului (localitățile Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani, Vulcan);
  • activează într-unul dintre domeniile: dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului, asistență socială, antreprenoriat;
  • reprezentanții legali nu fac și nu au făcut parte dintr-un partid politic.

Consultarea va avea loc online, pe platforma Zoom, luni, 15 februarie 2021, între orele 18-19:30 și va fi transmisă live pe pagina de facebook a Coaliției Valea Jiului Implicată.

Participarea la consultare se realizează în baza transmiterii unui e-mail pe adresa valea.jiului.implicata@gmail.com până sâmbătă, 13 februarie, ora 23:59. Acest e-mail va conține denumirea asociației și a reprezentantului legal, scurtă descriere a asociației, domeniul pe care asociația îl reprezintă (dintre cele 4 menționate: dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului, asistență socială, antreprenoriat), precum și una sau mai multe priorități ale Văii Jiului în domeniul respectiv. Link-ul de acces pentru participarea activă la eveniment va fi transmis ca răspuns la acest e-mail.

Alegerea ca membru fondator presupune semnarea unui acord cu celelalte organizații participante la dezbatere precum și asumarea responsabilităților stabilite ulterior prin Statut împreună cu celelalte entități fondatoare: UAT Județul Hunedoara, cele 6 UAT din Valea Jiului și Universitatea din Petroșani.

Foto credit: Vlad Adrian Ursu