Una dintre cele mai adânci mine din Europa este pe cale să devină cel mai mare muzeu al mineritului din România

Anina, orașul din Caraș Severin care a cunoscut o perioadă de prosperitate cu ajutorul mineritului, încearcă să se reconvertească într-un oraș al turismului, cu ajutorul fondurilor europene.

Fosta mină, ridicată acum două secole, va deveni un punct de atracție pentru vizitatorii Banatului Montan. Printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Ansamblul Puțului I, Anina, monument industrial de clasă A, va fi restaurat, conservat, reabilitat și pus în valoare. Tot aici, va lua naștere Muzeul Mineritului Anina.

Conform proiectului, noul obiectiv va deveni un adevărat motor pentru dezvoltarea orașului și se dorește un model de bună practică pentru celelalte zone miniere ale Regiunii Vest.

Proiectul urmărește trei mari obiective:

  • Restaurarea, conservarea și reabilitarea monumentelor Puțul I și Mașina de extracție cu aburi, care compun „ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA”;
  • Amenajarea și dotarea monumentelor Puțul I și Mașina de extracței cu aburi care compun „ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA” în scopul înființării Muzeului Mineritului Anina;
  • Promovarea noului Muzeu al Mineritului Anina și însușirea rolului de Centru polizator in dezvoltarea locală și regională.

Proiectul, care urmează să fie implementat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, are o valoare totală de peste 15 milioane de lei, dintre care 14,5 milioane reprezintă sume nerambursabile.

Termenul de finalizare a lucrărilor este 30 noiembrie 2021. În prezent, proiectul este în implementare și înregistrează un progres de 49,34%.

Și în Valea Jiului, autoritățile județene și câteva ONG-uri implicate în salvarea clădirilor de patrimoniul ale fostei Exploatări Miniere de la Petrila sunt pregătite pentru a scrie proiecte prin care să fie atrași bani europeni pentru repunerea în valoare a acestui ansamblul arhitectonic, însă demararea acestora este mult întârziată din cauza dezinteresului total manifestat de SNIMVJ și Ministerul Energiei în transferul de proprietate asupra clădirilor de la fosta mină Petrila.