Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

Recent, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a dat publicității cele mai noi date privitoare la indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022.CNP

P spune că salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.095 lei, de la 1 ianuarie 2022.

Care sunt cotele de contribuţii de asigurǎri sociale

25% – de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

4% – în cazul condiţiilor deosebite de muncă;

8% – în cazul condiţiilor speciale de muncă;

21,25% – de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Contribuții la fondul de pensii

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcțiilor.

Ministrul Muncii, anunţ despre plata pensiilor majorate

Începând cu 1 ianuarie 2022 venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată) iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

Valoarea punctului de pensie este începând cu 1 ianuarie 2022 de 1.586 lei iar indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

Tot de la 1 ianuarie 2022, ajutorul de deces este de 6.095 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului este de 3.048 lei.

Indemnizații

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei.

Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei.

Impozit pe pensie

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – ziarulunirea.ro