ANUNŢ privind organizarea de licitație publică pentru închiriere

Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, CF 27336550, cu sediul în localitatea Petroșani, str. Slătinioara, nr.10, anunță organizarea de LICITAŢIE PUBLICĂ pentru închirierea unui spațiu de 120,00 mp cu destinația SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII din incinta fostului atelier al Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva”, situat în Petroșani, str. Independenței, nr. 37.

Documentația de atribuire („Caietul de sarcini”) se va pune la dispoziția persoanei interesate pe baza unei solicitări scrise, contra unei sume de 30 lei. Înscrierea la licitație se face pe bază de cerere care se depune la secretariatul Colegiului Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, până la data de 04.05.2022, ora 16:00. Toate persoanele care doresc să participe la procedura de licitație publică trebuie să plătească o taxă de participare de 200 lei.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 12.05.2022, ora 12:00,  la sediul Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” din Petroșani, str. Independenței, nr. 37.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254541502, persoană de contact Pavel Romulus.