Rata şomajului înregistrat în județul Hunedoara, în ușoară scădere

Potrivit datelor statistice comunicate de AJOFM Hunedoara, la finalul lunii decembrie 2022, rata șomajului în județul Hunedoara a fost de 3,99 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,02 pp.

Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.170 șomeri (din care 3.292 femei), rata șomajului fiind de 3,97 %. Din totalul de 6.170 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.006 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.164 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.072  șomeri provin din mediul rural și 4.098  sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri (1553) corespund grupei de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani și cei mai puțini (445) corespund grupei de vârstă cuprinsă între 25 și 29 de ani.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara, 27 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 26 %, iar 22 % sunt fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.174 persoane foarte greu ocupabile, 2.013 greu ocupabile, 1.971 mediu ocupabile, iar 1.012 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.anofm.ro.