Dispeceratul Apa Serv Valea Jiului colectează toate problemele sistemului de alimentară cu apă și canalizare din Valea Jiului, transmițând instant soluții pentru rezolvarea acestora

Dispeceratul Apa Serv Valea Jiului colectează toate problemele sistemului de alimentară cu apă și canalizare din Valea Jiului, transmițând instant soluții pentru rezolvarea acestora

În cadrul activităților derulate de compania de alimentare cu apă și canalizare a localităților din Valea Jiului, Dispeceratul Apa Serv Valea Jiului ocupă un rol esențial în colectarea și remedierea oricăror probleme semnalate de beneficiari în funcționarea acestui esențial serviciu de utilitate publică.

Recent modernizat, în cadrul programului de investiții europene finanțare prin POIM, Dispeceratul Apa Serv are un nou sistem de automatizare, monitorizare și control al întregului sistem de alimentare cu apă de tip SCADA (Supervisory control and data acquisition). Implementat de valoroasa companie germană Siemens, acest sistem SCADA este, în prezent, cel mai modern de acest fel din România. ”Practic, acest sistem care ne permite să avem, instant, 24 de ore din 24, o imagine asupra funcționării întregului sistem de alimentare cu apă potabilă al Văii Jiului, un control deplin asupra parametrilor tehnici ai acestuia și un mult mai bun sistem de management al sesizărilor primite de la beneficiari și chiar să intervenim de la distanță pentru a face unele reglaje de presiune sau debit în diverse puncte unde acestea sunt necesare la un moment dat, este ”cireașa de pe tort” în implementarea programului de modernizare a sistemului de alimentare cu apă pe care l-am implementat pe POIM, cu fonduri europene, spune ing. Cristian Ionică, director general al ASVJ.

În acest context, directorul general al ASVJ recomandă utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă și canalizare ca, atunci când sesizează orice fel de probleme sau disfuncționalități legate de acest serviciu public, să folosească datele de contact puse la dispoziție de operator, pentru relația directă cu consumatorii, prin intermediul Dispeceratului ASVJ, aceasta fiind singura soluție care permite rezolvarea operativă a oricăror probleme semnalate. ”Este esențial ca beneficiarii noștri să știe că singura soluție corectă și eficientă în soluționarea oriocărei sesizări sau reclamații legată de funcționarea sistemului de apă și canalizare sau orice problemă de natură comercială cu Apa Serv Valea Jiului este abordată instant de colegii noștri, imediat ce aceasta a ajuns în Dispeceratul central. Sigur că avem și noi pagini pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram ș.a., însă aceste pagini nu sunt monitorizate de cei în măsură să intervină, acolo unde este cazul. De aceea, recomandarea mea către beneficiarii noștri este aceea de a folosi, pentru interacțiunea cu Apa Serv Valea Jiului, nu comentariile pe facebook, ci serviciul de Dispecerat, care este disponbil 24 de ore din 24”, spune Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

Numerele de telefon la care clienții Apa Serv Valea Jiului pot accesa Dispeceratul Apa Serv Valea Jiului, pentru a semnala probleme în funcționarea serviciului de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare sau pentru a face sesizări, reclamații, sugestii legate de calitatea apei, disfuncționalități ale serviciilor prestate, chestiuni legate de consum, facturare sau plăți, sunt următoarele:

* 0254.541.861

* 0354.108.203

* 0766.008.152 (acest număr fiind disponibil și în rețeaua WhatsUp).

Fiecare apel preluat în Dispecerat permite, datorită sistemului de monitorizare SCADA, identificarea instantă a problemei semnalate și gravitatea acesteia, oferind dispecerului posibilitatea de a acționa în mod corespunzător și eficient pentru rezolvarea oricărei probleme semnalate.

Noul sistem SCADA, complet automatizat și digitalizat, permite operatorului de apă din Valea Jiului să monitorizeze întregul flux de activitate în fața unui monitor uriaș, de către un singur operator pe schimb, 24 de ore din 24. Șeful Serviciului Exploatare al ASVJ, ing. Florin Ciucur spune că, în trecut, transmisia de date se realiza prin stațiile radio și prin telefonie. ”Noul sistem centralizat SCADA presupune centralizarea și stocarea pe un server dedicat, într-o bază de date, a tuturor informațiilor culese prin senzorii montați la toate punctele de monitorizare din aria de operare. Orice fel de disfuncționalitate a sistemului este imediat sesizată în Dispecerat, unde un operator poate lua decizia optimă de intervenție într-un timp de câteva minute. În același timp, putem verifica instant fiecare sesizare primită la dispecerat de la beneficiarii noștri, astfel încât să intervenim operativ și corespunzător pe orice tip de problemă sesizată”, explică ing. Florin Ciucur.

Acesta arată, în cadrul investițiilor realizate în acest scop, pe contractul implementat de compania Siemens, au fost integrate în sistemul centralizat SCADA următoarele tipuri de obiective: rețelele de apă din toate localitățile Văii Jiului, vane magistrale, rezervoare, captări, stații de pompare, stații de clorinare, stații de tratare, stații de pompare a apelor uzate, stații de epurare, microhidrocentrale și cogenerare, supraveghere video a obiectivelor și alarmare în caz de efracție.

În concluzie, este important să rețineți că dacă aveți o problemă legată de funcționarea rețelelor de apă și canalizare din oricare dintre localitățile Văii Jiului, dacă vreți să semnalați probleme legate de calitatea apei de la robinet sau chiar probleme legate de facturarea consumului de apă, tot ceea ce trebuie să faceți pentru a avea un răspuns operativ și corect la sesizarea făcută, este să utilizați în comunicarea cu Apa Serv Valea Jiului, contactul prin Dispeceratul Central.