Noi precizări privind sporul de 15% pentru persoanele care deţin titlul științific de doctor

docorateÎn Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 876 din 02 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

Legea aduce în discuție, în ceea ce privește personalul din învățământul preuniversitar, modalitatea de acordare a sporului pentru titlul științific de doctor.

Astfel, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/indemnizaţia de încadrare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific sau conducătorul instituţiei apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă;
b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.

Aceste prevederi se aplică persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii.

La data intrării în vigoare a acestei legi, articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, articol prin care se stabileau condițiile anterioare de acordare a sporului pentru titlul științific de doctor, se abrogă.

[slideshow_deploy id=’27028′]