Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator pentru ședința publică din 29.11.2019

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 29.11.2019, ora 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Eroilor Martiri, Răniților și Reținuților Revoluției Române din Decembrie 1989;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.10+325 – km.12+600”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Bănci Agricole Deva” deținută în proprietate de către S.C. General Investment SRL București;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale privind  prevenirea şi  intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie  (EIL);

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2019 – 2020 – semestrul I;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  55/2017, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și a virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean pe anul 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării volumului de masă lemnoasă pe picior de 101 mc, reprezentat de 36 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ 761A și respectiv valorificarea volumului de masă lemnoasă pe picior de 123 mc, reprezentat de 107 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ 708E;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Intrebări, interpelări


(Următoarea știre) »