Cumulul pensiei cu salariul și alte venituri: Situațiile în care este posibil, explicate de Ministerul Muncii

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a venit cu explicații despre situațiile în care angajații pot cumula pensia cu salariul și alte venituri.

Pensionarii sistemului public de pensii, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază, pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de cuantumul acestora.

Consilierii locali și județeni pot cumula veniturile obținute din această calitate cu orice categorie de pensie.

Persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă pot cumula pensia cu venituri obținute din activități dependente și activități independente, indiferent de cuantumul acestora.

Persoanele care beneficiază de pensie anticipată pot cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţ dependente, indiferent de cuantumul acestora, cu excepţia:

– veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;

– veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

– veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii.
Pensie anticipată parțială

Persoanele care beneficiază de pensie anticipată parțială pot cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi dependente, indiferent de cuantumul acestora, ce excepţia:

– veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;

– veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

– veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate gradul I sau gradul II, precum şi persoanele care beneficiază de pensie de urmaş încadrate în gradul I sau II de invaliditate pot cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi dependente, indiferent de cuantumul acestora, cu excepţia:

– veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;

– veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

– veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.
”Pot cumula pensia cu venituri obținute din activități independente”

Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate pot cumula pensia cu venituri obținute din activități independente astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi dependente (fără a se depăşi jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă) obținute:

– în baza unui contract individual de muncă;

– în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

– de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.
Copiii, pensionari de urmaş (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani – dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii), pot cumula pensia cu venituri obținute din:

– activități dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora;

– activități independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.
Pensie de urmaș

Soțul supraviețuitor care beneficiază de o pensie de urmaș, cu excepția celui încadrat în gradul I sau II de invaliditate poate cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum și din activităţi dependente (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat):

– în baza unui contract individual de muncă;

– în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

– ca urmare a desfășurării unei activități în funcţii elective sau care este numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I din lege.

Soţul supravieţuitor, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi dependente, indiferent de nivelul acestora, cu excepţia:

– veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;

– veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);

– veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale persoanelor prevăzute la art.6 alin. (1) pct. I din lege, informează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS).

Sursa: bugetul.ro