Complexul Energetic Valea Jiului a devenit funcțional

Anunțată în urmă cu mai bine de un an de Ministerul Energiei, înființarea Complexului Energetic Valea Jiului care să garanteze continuarea activităților din minerit și energie, în fața riscului iminent de faliment al CEH, măsura a devenit operațională din data de 2 octombrie 2023, odată cu adoptarea de către Guvernul României a unor ordonanțe de urgență care reglementează acest lucru.

Așa cum a anunțat vineri la Deva, Primul MInistru Marcel Ciolacu, Guvernul României a adoptat în ședința de luni, 2 octombrie 2023 un număr de trei hotărâri inițiate de Ministerul Energiei, care deschid o nouă etapă pentru Valea Jiului. Primul act normativ adoptat este Hotărârea Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Energiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea acoperirii unor cheltuieli de operare a unor active funcționale din domeniul public și domeniul privat al statului. Astfel, s-au acordat 70.502.000 lei din Fondul de Rezervă Bugetară.

Al doilea act normativ este Ordonanța de Urgență a Guvernului privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic “Valea Jiului” – S.A.  pentru punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Al treilea proiect de act normativ este Hotărârea de Guvern privind centralizarea în inventarul domeniului public al statului a bunurilor imobile și mobile preluate prin darea în plată de la fostul Complex Energetic Hunedoara SA. Acest act deschide calea dării în administrare a acestor bunuri către Complexul Energetic Valea Jiului SA, care va beneficia și de ajutorul de stat. Complexul Energetic Valea Jiului SA îi va angaja pe toți cei peste 2000 de mineri care muncesc la Complexul Energetic Hunedoara SA.

Reprezentanții Guvernului apreciază că ajutorul de stat acordat CEVJ este primul pachet dintr-o serie de alte măsuri care înseamnă susținerea activităților de punere în siguranță a minelor. În acealși timp, Ministerul Energiei, administrația și sindicatele din cadrul acestei entități economice au anunțat că pregătesc un plan ambițios de diversificare a activităților derulate de noua companie energetică, prin producția de energie verde, pentru a asigura un viitor pe termen lung pentru Valea Jiului, cu locuri de muncă sigure și bine plătite. În acest sens, sunt avute în vedere construirea mai multor parcuri fotovoltaice, a unei centrale hidroelectrice și a unei unități pe gaz cu captare de carbon la termocentrala Paroșeni.