Consiliul județean Hunedoara / Anunț dezbatere publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

1 ,, Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2020

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 09.10.2019  și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Hunedoara, prin poșta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara, sau prin intermediul poștei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 20.10.2019.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.