Agendă electorală la Universitatea din Petroșani

Anul universitar 2019-2020 marchează, la Universitatea din Petroșani nu doar o intensă activitate academică, ci are și o serie de conotații electorale relevante pentru perspectivele de viitor ale acestei instituții de învățământ superior.

Cum de la ultimele alegeri interne care au stabilit noua echipă managerială a Universității din Petroșani au trecut 4 ani, potrivit prevederilor legale în vigoare, structurile de conducere universitară de la toate nivelurile vor avea parte, în perioara următoare, de alegeri pentru stabilirea următorilor conducători ai acesteia. Astfel, potrivit Cartei Universităţii din Petroşani, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului, Ordinului nr.3751/2015 de aprobare a Metodologiei – Cadru, referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior, Metodologiei referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității din Petroșani și prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a fost stabilit și un cadru general de organizare a alegerilor interne care urmează să aibă loc la Universitatea din Petroșani.

Potrivit calendarului alegerilor, aprobat de Senatul UPET încă din luna iulie 2019, seria alegerilor de la Universitatea din Petroșani se va deschide cu scrutinul pentru alegerea directorului de departament, alegerea membrilor Consiliului departamentului, validarea candidaților pentru Consiliul facultății și validarea candidaților pentru Senat, toate fiind programate să se desfășoare în perioada 3-5 decembrie 2019, la nivelul fiecărei Facultăți. Aceste alegeri vor fi validate în perioada 11-12 decembrie 2019, când vor fi stabilite și Comisiile de alegeri pentru Consiliul facultăților.

În data de 19 decembrie 2019 este programată aprobarea Biroului electoral al Universității, a Comisiilor de alegeri pentru Senat şi Comisiilor de alegeri pentru Consiliile facultăților.

Anul electoral 2020 de la Universitatea din Petroșani debutează cu afișarea listelor nominale ale persoanelor cu drept de vot pentru alegerea membrilor în Consiliul facultății și afișarea listelor nominale a candidaților în Consiliul facultății (în 14.01.2020), alegerile pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul fiecăreia dintre cele 3 facultăți ale UPET urmând să se desfășoare în 21 ianuarie, respectiv 23 ianuarie (acolo unde acestea necesită un al doilea tur), iar rezultatul acestora va fi validată pe 29.01.2020.

Urmează apoi alegerea membrilor noului Senat universitar, scrutinul fiind programat pentru data de 6 februarie 2020 (turul I) și 10 februarie 2020 (turul II). Noul Senat va fi convocat de Rector în 12 februarie 2020 când urmează să fie ales și noul Președinte al forului de conducere al Universității. Tot noului Senat îi revine sarcina de a stabili componența Comisie de alegeri pentru funcția de Rector.

Potrivit unei decizii adoptate prin referendum la nivelul instituției academice de la Petroșani, viitorul rector al acesteia urmează să fie ales pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal, cu participarea întregului colectiv al Universității. O nouă regulă, introdusă pentru alegerea rectorului Universității din Petroșani, stabilește ca normă obligatorie existența a cel puțin doi candidați înscriși în cursă. Depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector va avea loc în data de 12 februarie 2020, urmând ca alegerile propriu-zise să se desfășoare în 25 februarie 2020, respectiv în 27 februarie 2020 (pentru al doilea tur, dacă este cazul).

După validarea alegerii Rectorului și transmiterea rezultatelor la Ministerul Educației Naționale, programate pentru finalul lunii februarie, alegerile vor continua la Universitatea din Petroșani cu desemnarea prorectorilor, decanilor și prodecanilor care vor conduce, în următorii 4 ani instituția academică din Valea Jiului.