Primăria Municipiului Deva face ANGAJĂRI

Primăria Municipiului Deva, Județul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizaţii în Construcţii al Direcţiei Urbanism, Privatizare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arhitectură şi/sau urbanism;
  • cunoştinţe operare calculator – dovedite cu diplomă, certificat, atestat – cunoştinţe de bază;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 mai 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 mai 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Deva din Deva, Piața Unirii nr. 4, Județul Hunedoara, telefon 0254/213.435, 0254/218.579, 0254/23.23.10, interior 112, e-mail: resurse.umane@primariadeva.ro.

[slideshow_deploy id=’13837′]