Regenerabilele îngroapă CEH

Energia regenerabilă, costurile de extracție prea mari pentru huilă și forța de muncă scumpă din Valea Jiului sunt câteva din motivele care stau la baza deciziei de a închide minele Lupeni și Lonea.

“Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societătii Complexul Energetic Hunedoara- S.A., denumită în continuare CEH S.A. s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de inchidere, două unități miniere și anume Exploatarea Minieră Lonea și Exploatarea Minieră Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Decizia s-a luat ca urmare a faptului că a scăzut cererea de cărbune ca urmare a dezvoltării producției de energie electrică regenerabilă situație constatată în perioada 2011-2016; a scăzut considerabil prețul de vânzare al cărbunelui pe piața internațională și implicit în România; calculul indicatorilor tehnico-economici pentru cele două unități miniere constând în:  rezervele de cărbune, rezervele deschise si ponderea acestora in totalul rezervelor de cărbune  calitatea cărbunelui extras productivitatea muncii costul unitar de producție au demonstrat că acestea nu sunt viabile”, arată documentul publicat pe site-ul Ministerului Energiei.

Operatorul economic Societatea Complexul Energetic Hunedoara- S.A – ce desfășoară în principal activități în domeniul energetic a prevăzut în Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 suma de 198.830 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru închideri mine necompetitive.

[slideshow_deploy id=’43281′]