Coasigurat în sistemul public de sănătate: Ce înseamnă și cine poate fi coasigurat. Ce acte sunt necesare şi unde se depun

Românii care nu au venituri fiscalizate au totuşi posibilitatea să se asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, urmând să achite contribuţia din propriul buzunar.

Vorbim aici despre românii care nu au un contract de muncă, dar totuşi obţin venituri din alte activităţi şi, nu în ultimul rând, trebuie precizat că nici nu se încadrează în categoria celor scutiţi de la plata CASS.

Ce înseamnă calitatea de coasigurat în sistemul medical din România

Asigurările de sănătate au ca scop principal protejarea oamenilor de costurile pe care le presupun serviciile medicale în caz de boală sau de accident. Chiar dacă în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate doar angajații pot beneficia de asigurare, conform legii, și membrii familiei care nu lucrează pot obține aceleași beneficii prin coasigurare.

Acest lucru înseamnă că angajații care sunt asigurați în sistemul public de sănătate îi pot lua în întreținere, astfel încât să poată beneficia și aceștia de servicii medicale gratuite în sistemul de asigurări de sănătate. Cine poate fi coasigurat, care sunt condițiile și actele necesare, precum și alte informații utile despre acest subiect, vei afla în articolul următor.

Cine poate fi coasigurat la CNAS

Orice persoană își dorește să se asigure că familia sa beneficiază de acoperire financiară în cazul apariției unor probleme de sănătate. Dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate, o metodă la îndemână este să iei drept coasigurat un membru al familiei care nu are venituri. Potrivit Legii Sănătății nr. 25/2006, statutul de coasigurat poate fi obținut de către părinții, soția sau soțul persoanei asigurate. Pentru a putea să verifici calitatea de asigurat, o poți face online, pe site-ul CNAS sau al caselor de asigurări de sănătate.

Prin urmare, potrivit leaderteam.ro, dacă ești asigurat, ai dreptul să iei în întreținere membrii familiei pe care îi prevede legea. Astfel, aceștia capătă calitatea de coasigurati, având acces la aceleași servicii medicale ca tine. În acest scop sunt necesare anumite documente pe care trebuie să le depui la angajator. Descoperă în continuare ce acte sunt necesare pentru asigurarea de sănătate și pe cine poți lua coasigurat.

Cine poate avea coasigurat

Angajații care au venituri impozabile și sunt înregistrați în sistemul public de sănătate pot lua în întreținere un membru al familiei, care să devină coasigurat. Aceștia trebuie să anunțe angajatorul cu privire la decizia luată și să facă toate demersurile necesare, inclusiv depunerea actelor la departamentul de Resurse Umane.

Coasigurarea este o modalitate prin care o persoană poate beneficia de asigurare de sănătate, fără să plătească contribuție, datorită faptului că este în întreținerea unei persoane asigurate. Statutul de coasigurat poate fi obținut de către soția, soțul sau părinții salariatului și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-să se afle în relație de rudenie cu persoana care are calitatea de asigurat;
-să nu aibă venituri proprii sau venituri de până la 20% din salariul de bază minim brut pe țară, să nu dețină terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes sau de peste 20.000 m2 în zonele montane și să nu se afle în întreținerea altei persoane.

De asemenea, pentru orice modificare care intervine în cele declarate, coasiguratul se obligă să anunțe angajatorul în cel mai scurt timp posibil.

Ce acte sunt necesare şi unde se depun

Pentru a deveni coasigurat, sunt necesare următoarele acte:

-copii ale cărții de identitate, atât ale asiguratului, cât și ale persoanei care urmează să devină coasigurat;
-declarație pe propria răspundere prin care persoana coasigurată confirmă că nu realizează venituri proprii;
-declarație pe propria răspundere prin care persoana asigurată confirmă că are în întreținere coasiguratul;
-actul care atestă relația de rudenie;
-documentul din care rezultă reținerea contribuției de sănătate (de exemplu, adeverința de salariat).

Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea, la rândul lor, coasiguraţi. Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea acestuia anumite documente pe care el să le depună la autorități, documente enumerate în Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 1549/2018:

-act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
-o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii;
-o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

Sursa – ziarulunirea.ro(Următoarea știre) »