În Sala POMPAdou de la Mina Petrila / Finis coronat opus

DSC_6483Asociaţia „Rosa Multiflora” (preşedinte – Costel Avram) şi Cenaclul „Boema” au lansat „Caietele Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu”, ultima filă a proiectului demarat în vara acestui an

Florin Iaru, Ioan Lascu, Ion Hirghiduş şi Marian Boboc au fost scriitorii care au onorat invitaţia lui Costel Avram, preşedintele Asociaţiei „Rosa Multiflora”, şi a Cenaclului „Boema” la evenimentul care s-a desfăşurat, sâmbătă, 6 decembrie, la Centrul „POMPAdou” (realizare a artistului Ion Barbu) de la Mina Petrila. În afară de aceştia, un numeros public a încălzit atmosfera hibernală din sală. Un minunat cor al organizaţiei „Salvaţi copiii”, coordonat de d-na prof. Valeria Popescu, ne-a introdus, prin colindele cântate, în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Prezentările fiind făcute, lansarea volumului „Caietele Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu” poate să înceapă. Pentru o mai bună înţelegere a evenimentului îi plasăm microfonul nostru imaginar lui

 Ioan Lascu
„(…) De multe editări şi reeditări au avut parte cărţile lui Ion D. Sîrbu până în prezent şi, de asemenea, de numeroase abordări istorice şi critice în monografii, lucrări de doctorat, includere în tomuri de istorie literară (Nicolae Manolescu, Alex Ştefănescu, Marian Popa). Totodată i-au fost dedicate colocvii, la Craiova, Cluj, Petrila, privitoare în special la postumitatea/ posteritatea scriitorului. Un asemenea colocviu a fost organizat şi derulat, din iniţiativa mea, Ioan Lascu, şi a lui Marian Boboc, la Petrila şi Petroşani, în 11-12 iulie 2014. În cele două zile au avut loc activităţi interesante, atractive prin conţinutul şi varietatea lor: o lansare de carte dedicată personalităţii şi operei lui Ion D. Sîrbu (Ion D. Sîrbu aşa cum a fost), un recital de poezie,  expoziţie de artă plastică (a Filialei Artiştilor Plastici Alba, preşedinte: Nicolae Ispas), dezbateri, analize şi evocări, toate reunite sub genericul Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului. 95 de ani de la naştere, 25 de ani de la moarte. Au luat parte scriitorii: Jean Băileşteanu, Marian Boboc, Ionel Buşe, Adi Cristi, Dumitru Augustin Doman, Ion Hirghiduş, Florin Iaru, Ioan Lascu, Nicolae Oprea, Aurel Pantea, Cassian Maria Spiridon. În cea mai mare parte aceştia sunt incluşi, cu articole şi studii, în prezentul volum al Caietelor Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu, ediţia petrileană. Lor li se adaugă contribuţia Clarei Mareş, o asiduă cercetătoare a dosarelor Ion D. Sîrbu aflate la CNSAS. Pe tot parcursul celor două zile, la Petrila şi Petroşani, organizatorii manifestărilor s-au bucurat de prezenţa şi sprijinul cunoscutului artist plastic Ion Barbu, autor şi al frumoasei coperte a acestui volum. Şi dacă tot am pomenit de organizatori, este normal să menţionăm Uniunea Scriitorilor, prin Filiala din Craiova, Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, Cenaclul „Boema” din Petroşani. Însă contribuţia esenţială a revenit, ca şi cu prilejul altor activităţi de gen, Asociaţiei Culturale Rosa Multiflora, al cărei preşedinte este domnul Costel Avram. Toate subsidiile necesare bunei derulări a colocviului au fost stipendiate de Rosa Multiflora şi de inimosul ei preşedinte, prezent efectiv la toate momentele din program. O binevenită încheiere a manifestărilor s-a întâmplat prin pelerinajul tuturor participanţilor şi a unei părţi a publicului la Casa Memorială Ion D. Sîrbu, administrată cu zel şi inspiraţie de acelaşi Ion Barbu. (…) ”, am spicuit din „Precuvântarea” lui Ioan Lascu, care deschide „Caietele..”. Preluăm microfonul de la Ioan Lascu şi îl oferim lui

Costel Avram
„Am promis la colocviul, organizat şi susţinut în vară la Petrila, că Asociaţia Rosa Multiflora va sprijini apariţia editorială Caietele Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu. Şi, iată, că m-am ţinut de cuvânt. Astfel, într-o lume în care diverse proiecte demarate nu sunt duse la bun sfârşit, am vrut să dau un mic exemplu că, cu toate greutăţile inerente, se poate finaliza un proiect, fie el şi literar. Amintesc, în treacăt, că acest volum este al treilea dedicat personalităţii şi operei marelui scriitor petrilean Ion D. Sîrbu, a cărui apariţie am susţinut-o nu doar necondiţionat, ci şi cu mult entuziasm. Am ţinut să lansăm acest volum la Centrul POMPAdou, pentru că, se ştie, şi Ion D. Sîrbu a lucrat, într-o perioadă mai dificilă a existenţei sale, la Mina Petrila. Astfel cred că am arătat că am înţeles şi semnificaţia efortului depus de Ion Barbu şi de prietenii săi, când au transformat o sală de pompe, un spaţiu industrial dezafectat, într-un spaţiu prietenos dedicat găzduirii evenimentelor culturale. Ţin să-i mulţumesc d-lui ing. Constantin Jujan, directorul minei Petrila, pentru implicarea sa la această lansare”, a declarat pentru ZVJ Costel Avram, preşedintele Asociaţiei Rosa Multiflora. Microfonul nostru imaginar ajunge acum în mâna cunoscutului poet optzecist, jurnalist şi realizator al superbei emisiuni „Mistere şi conspiraţii”, un vechi şi devotat prieten al Văii Jiului,
Florin Iaru
„Multă lume ştie că am fost, şase ani, gestionar. Ce pozne am făcut în gestiunea aia, mai puţin. Editura Cartea românească avea un depozit, la subsol. Acolo am tronat peste cărţi, adică peste toate cărţile apărute, din 1970 până la revoluţie. Şi mai puţină lume ştie că puteam citi în voie, netulburat de nimeni, Kundera, Vintilă Ivănceanu şi câte şi mai câţi, ieşiţi definitiv, odată cu fuga din ţară, din nomenclatorul oficial. Dar existau şi câteva titluri ale unor autori români, nefugiţi şi neinterzişi, care, ca un făcut, nu părăseau hruba decât cu aprobare specială. Eram un naiv, în 1983, dar d-na Maria Graciov mi-a descifrat uşurel tainele acestor delicatese. Partidul nu-i prea avea la ficaţi pe unii autori. Nici să-i mai bage la zdup, cum îi mai băgase, nu putea, nici să scape de ei, cum ar fi fost firesc. Printre ei, Ion D. Sîrbu, iar cartea care m-a luminat era Şoarecele B şi alte povestiri. Maria Graciov mi-a spus, clipind strâns: Asta e o carte! Uau, mi-am zis, păi ăsta e un autor care gândeşte. L-am întrebat ce şi cum pe Mircea Nedelciu. Librar şi el, mai avea ascuns un pachet din titlul respectiv şi-l drămăluia cu înţelepciune. Când aprecia că clientul e cititor adevărat, scotea o carte cu coperte kaki şi i-o înmâna fericitului ales. Citeşte-l. E altceva. Asta a fost toată legătura mea cu Ion D. Sîrbu. Nu l-am văzut niciodată, i-am trăit doar legenda modestă. M-am ataşat de un om fără chip, numai cu aură. Când a murit, vestea a trecut ca o boare. Iar când, după ´89, romanul lui, Adio, Europa!, vedea lumina tiparului şi îşi cunoştea mica glorie postumă, vâlva care a urmat n-a mai clintit nimic din tristeţea locului rămas gol. Gary nu mai era să se bucure, în sfârşit, de lumina tiparului. Din fericire, prietenii lui petrileni (cu care mă mândresc) nu-l lasă să plece de acasă cu niciun chip. Cred că s-a obişnuit”, a povestit Florin Iaru scurta sa întâlnire cu opera Ion D. Sîrbu. Acum e rândul, la microfon, a universitarului şi scriitorului
Ion Hirghiduş
După ce a reliefat efortul depus de Costel Avram, preşedintele Asociaţiei „Rosa Multiflora”, în  susţinerea mai multor evenimente şi proiecte culturale de amploare şi prestigiu în Valea Jiului, Ion Hirghiduş a glosat speculativ şi inteligent pe marginea spuselor lui I.D. Sîrbu din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal: „Trăim în puşcărie – orice mi s-ar spune, dintre toate metaforele politice, puşcăria mi se pare a fi cea mai revelatorie imagine, în mic, a ceea ce este societatea noastră în mare”. Pentru o mai bună înţelegere a discursului lui Ion Hirghiduş publicăm în întregime astăzi şi mâine eseul „Ca o metafizică a unei proporţii constante” din „Caietele Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu”. Microfonul ajunge, în cele din urmă, şi la subsemnatul,
Marian Boboc
„Mă bucur că proiectul început astă vară s-a finalizat, acum, iarna. Pentru a fi pus în operă acest proiect, eu am renunţat la apariţia unei cărţi-document despre istoria Văii Jiului şi a Festivalului de autor Toamna Bobocului, a căror finanţare de către Asociaţia Rosa Multiflora fusese antamată de multişor. Urmare a acestor renunţări, au putut fi tipărite cele două volume ale lui Ioan Lascu despre Ion D. Sîrbu, s-a desfăşurat colocviul în vară şi a putut avea loc lansarea sâmbătă, 6 decembrie. Într-o lume artistică măcinată de invidii, poltronerii, coterii, mi-am spus că un strop de generozitate din partea mea nu strică. Chiar dacă bibliografia lui Ioan lascu s-a îmbogăţit cu două titluri, iar a mea a sărăcit cu un titlu şi un… festival, important este faptul că, deşi nu fac parte din categoria celor care au profitat de pe urma lui Ion D. Sîrbu, am putut fi şi eu util, cu câteva renunţări, la menţinerea în centrul atenţiei amatorilor de literatură a scriitorului Ion D. Sîrbu”.
Sesiunea de autografe
Lansarea de sâmbătă s-a finalizat cu o sesiune de autografe acordate de 4 dintre cei 11 scriitori prezenţi cu texte în „Caietele Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu”. Sâmbătă fiind 6 decembrie, Moş Nicolae a venit şi pentru publicul prezent la lansare. Costel Avram, preşedintele Asociaţiei „Rosa Multiflora”, le-a oferit gratuit celor 60-70 de participanţi la lansare câte un volum. Pe care, Ion Hirghiduş, Ioan Lascu, Florin Iaru şi Marian Boboc le-au „amprentat” cu autografe.
Oamenii minei Petrila
După consumarea încheierii sesiunii de autografe, scriitorii au fost invitaţi de directorul Constantin Jujan în sala de raport a minei Petrila la o întâlnire cu oamenii minei. Directorul Jujan a prezentat invitaţilor un istoric al minei Petrila, brigadierul Cenuşă a militat pentru continuarea exploatării cărbunelui la Mina Petrila şi după anul fatidic 2015. S-a discutat şi despre solidaritatea minerească, despre arealul coloniilor miniere şi, bineînţeles, despre Ion D. Sîrbu. Florin Iaru s-a arătat revoltat la auzul veştii că toate clădirile din incinta minei Petrila vor fi aruncate în aer, considerând aceasta o lipsă de respect faţă de istorie şi un atac la identitatea locală. Şi Ioan lascu şi-a exprimat sprijinul faţă de salvarea a ceea ce se mai poate salva din Mina Petrila.
Moşul a venit la „Salvaţi copiii”
De la Mina Petrila scriitorii au ajuns la capătul Petrilei, la sediul organizaţiei „Salvaţi copiii”. Aici au găsit peste 100 de copilaşi înfruptându-se din bunătăţile de pe mese. Prin grija creştinească a organizaţiei PNL Petrila, aceşti copiii s-au putut bucura nu doar de o masă caldă şi de cadouri din partea lui Moş Nicolae, ci şi de căldură, multă căldură sufletească. Văzându-le bucuria când au primit darurile de la Moş Crăciun am înţeles cu adevărat profunzimea cuvintelor de credinţă „dăruind vei dobândi”. Scriitorii prezenţi au fost vizibil impresionaţi de poveştile de viaţă ale acestor copiii, dar şi de generozitatea liberalilor petrileni.
În loc de concluzii
Toate acţiunile de pe tărâmul cultural şi social susţinute de câţiva ani buni de Costel Avram cu multă trudă şi cu generozitatea unui spirit care a înţeles că aceste fapte sunt cărămizile care dăinuiesc cu adevărat în construcţia spirituală a Văii relevă un fapt. Că atunci când există susţinere din partea unor oameni generoşi care au înţeles rostul culturii, în cazul de faţă – Costel Avram, Valea Jiului poate intra într-un circuit cultural. Şi că, odată intrată, poate să performeze, fără complexe, prin oamenii săi de cultură. Atâţia câţi sunt ei… Dacă exemplul mecenatului lui Costel Avram ar fi urmat şi de alţii, cu siguranţă imaginea Văii Jiului ar avea de câştigat în claritate şi acurateţe. Dar cine mai are nevoie de aceste atribute în vremurile acestea tulburi şi mocirloase?!
Marian Boboc
Sursa: Ziarul Văii Jiului (zvj.ro)


(Următoarea știre) »