Investeşte în oameni!

          

oameni                                       COMUNICAT DE PRESĂ 

                                     Acces direct în SPO (ADSPO)

            – un proiect integrat în politicile europene de e-Guvernare –

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara s-a implicat activ în realizarea unei alternative la clasicele servicii publice de ocupare, realizând în premieră pentru spațiul românesc, o platformă informatică care vine atât în sprijinul funcționarului public din Serviciul Public de Ocupare, cât și a beneficiarilor – angajatori, șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Proiectul “Acces direct în SPO (ADSPO)” – cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – oferă prin intermediul portalului www.adspo.ro, servicii utile în scopul optimizării ciclului:
ofertă locuri de muncă servicii publice de ocupare persoane în căutarea unui loc de muncă
În prezent ne aflăm la finalul celor 36 de luni de activitate desfășurată în implementarea acestui proiect, iar rezultatele așteptate au fost deja realizate. În cele doua Servicii Publice de Ocupare partenere în acest proiect (AJOFM Hunedoara și AJOFM Alba), au fost obținute următoarele rezultate:
 • Baza de date electronică – cuprinde peste 000 dosare de șomaj arhivate în format electronic – o depășire cu 23% a rezultatului propus.

Dosarele existente în format clasic (hârtie), au fost scanate și arhivate în format electronic. Aceasta are utilitate instituțională, prin reducerea timpului de lucru, accesarea rapidă a datelor, evitarea manipulării și a degradării documentelor, stocarea durabilă și sigură.

Pentru șomer baza de date oferă posibilitatea consultării online a propriului dosar.

 • Baza de date electronica cuprinde peste 600 documente interne – o depășire cu 26% a rezultatului propus

Documentele rezultate din activitatea internă a personalului propriu din cadrul AJOFM, sunt scanate și transferate în baza de date, în format electronic. Se simplifică astfel transferul intra- și inter-instituțional de documente, crește gradul de siguranță în stocarea documentelor, asigură identificarea și accesarea rapidă a acestora.

 • A fost dată în utilizare platforma informatica ADSPO (adspo.ro) – serviciu de tip ”self-service”, aflat la dispoziția angajatorilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrați în evidența AJOFM.

Persoanele fizice sau juridice înscrise în baza de date, pot accesa aplicația informatică din orice locație pentru a efectua operațiunile dorite, fără a fi necesară deplasarea la sediul Serviciului Public de Ocupare. Dezvoltarea infrastructurii informatice va extinde accesibilizarea serviciilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara și va facilita schimbul interinstituțional de documente.

Până în prezent sunt înregistrate pe platforma informatică, peste 2200 accesări pentru solicitarea de servicii specifice SPO (informare, consiliere, mediere, formare etc). De asemenea mai mult de 1000 angajatori accesează platforma informatică pentru a îndeplini diferitele proceduri specifice pieței muncii, rezultat al actelor normative în vigoare, care definesc colaborarea dintre firmele private și SPO.

Accesarea propriului dosar prin intermediul portalului a fost realizată de peste 1200 șomeri.   

Portalul www.adspo.ro asigură un înalt grad de securitate a bazelor de date, acesta funcționând în ”regim închis”. Accesul pe platforma informatică este permisă doar beneficiarilor SPO – persoane fizice (șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă) și juridice (angajatori) – înscrise în baza de date a AJOFM Hunedoara, pe baza unei cereri individuale de acces pe portal.

Persoanele fizice sau juridice care au dorit să se înregistreze pe platforma informatică, pot dispune de: 

Servicii furnizate persoanelor fizice (persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri)

 1. Servicii de Informare și consiliere profesională online:
 • furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;
 • metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă – completare CV, completare scrisoare de intenție;
 • consultarea facilităților pentru stimularea ocupării;
 • consultanță legislativă specifică pieței muncii;
 • forum de consultații și discuții;
 1. Servicii online în sprijinul formării profesionale:
 • consultarea ofertei de programe de formare profesională;
 • înscrierea online la programele de formare profesională;
 • aspecte legislative privind formarea profesională;
 1. Servicii online de Mediere electronică a muncii:
 • accesarea ofertei de locuri de muncă vacante la nivel de județ și la nivel național;
 • posibilitatea de aplicare în mod direct pentru locurile de muncă oferite de angajatorii înscriși pe portal;
 • accesarea ofertei de locuri de muncă vacante – EURES;
 • primirea prin intermediul poștei electronice a informațiilor privind piața muncii, în funcție de calificarea avută;
 1. Accesul online la propriul dosar, din baza de date a SPO:
 • posibilitatea de a vizualiza copia propriului dosar, programările la viză, planul de mediere propriu, eventualele debite;
 • transmiterea online de documente care să completeze/ actualizeze dosarul propriu de șomaj;

Servicii furnizate persoanelor juridice (angajatori)

 1. Recrutarea online a angajaților:
 • depunerea locurilor de muncă vacante;
 • comunică participarea la Bursa Locurilor de Muncă;
 • interogarea bazei de date pentru identificarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă care să corespundă cerințelor postului ofertat;
 • desfășurarea procesului de mediere electronică în mod direct: angajator – persoană în căutarea unui loc de muncă;
 • interogarea bazei de date pentru identificarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă – absolvenți ai unui program de formare profesională;
 1. Servicii online în sprijinul formarii profesionale:
 • identificarea programelor de FPC;
 • comunicarea programelor de FPC dorite pentru proprii angajați;
 1. Acces online la documente relevante pentru activitatea firmei:
 • extragerea stagiilor de cotizare pentru angajații proprii;
 • extragerea unui raport asupra declarațiilor depuse;
 • consultarea listei cu debitorii persoane juridice din baza de date;
 • vizualizarea propriilor debite;
 • consultanță legislativă aferentă pieței muncii;
 • acces la modulul statistic al ocupării;
 • acces la forumul pentru consultații și discuții;

Proiectul „Acces direct în SPO (ADSPO)”, este implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba şi Asociația Nonprofit L&C Consulting Hunedoara. Proiectul are o durată de 36 de luni și este implementat în perioada 01.03.2012 – 28.02.2015.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienților, prin simplificarea accesului la serviciile oferite și fluidizarea schimbului interinstituțional de informații și documente, între Serviciile Publice de Ocupare din Regiunea Vest (reprezentată de AJOFM Hunedoara) și Regiunea Centru (reprezentată de AJOFM Alba).

 

 

 

 

 

 

 

 « (Știre anterioară)
(Următoarea știre) »