Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința extraordinară din 14 august

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 14.08.2019, ora 11,00, va avea loc ședința publică extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:  

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019; Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019; Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APAPROD SA DEVA; Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru 12 obiective de investiții de modernizare a unor drumuri județene; Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș – Dupăpiatră – Tarnița – limită județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D); Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”; Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”. Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara