dezbaterea publică

 
 

Primăria Vulcan anunță dezbaterea publică a proiectului privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2017

Aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că în şedinţa Consiliului local al municipiului Vulcan din luna Mai se va dezbate următorul proiect de hotărâre care face obiectul Legii. Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2017, în condiţiile Legii nr.350/2005 şi a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale municipiului Vulcan privind sprijinirea Cultelor religioase . Iniţiator. Primarul Municipiului Vulcan.  În perioada 23.03.2017CItește mai departe


Primarul Vulcanului invită cetățenii la dezbaterea publică a proiectului bugetului local pentru anul 2017

Primăria municipiului Vulcan în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanţele publice locale aduce la cunoştinţă publică Proiectul de buget pe anul 2017. Proiectul de buget pe anul 2017 şi Lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2017 se află afişat la sediul Primăriei municipiului. Propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de buget pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2017 pot fi depuse în scris la sediul Primăriei municipiului Vulcan , transmise prinCItește mai departe