Seceta a facut ravagii in Judetul Hunedoara

      Din cauza lipsei precipitaţiilor şi a temperaturilor mari, prin instalarea secetei  s-au produs, la nivelul județului Hunedoara, pagube totale estimate la valoarea de 26.634,80 mii lei, suprafețele de terenuri afectate fiind din categoriile arabil, pășuni, fânețe, livezi și vii.

658x0_seceta

Lunile iunie, iulie şi prima jumătate a lunii august din s-au caracterizat prin precipitaţii slabe cantitativ, produse pe areale mici, mai ales în zonele de munte. Temperaturile maxime diurne înregistrate pe teritoriul județului Hunedoara au fost cuprinse în intervalul 25 – 38 grade Celsius. Temperaturile de peste 30 de grade Celsius s-au înregistrat pe parcursul a 39 de zile.

”Evaluarea pagubelor produse de seceta pedologică din perioada menţionată s-a făcut de către reprezentanţii comitetelor locale pentru situații de urgență din zonele afectate şi verificate de către Comisia Judeţeană de validare a pagubelor constituită prin ordinul Prefectului județului Hunedoara  nr. 236 / 30.07.2015.Verificarea în teren de către comisii s-a făcut pe amplasamentele indicate de proprietarii terenurilor şi reprezentanţii CLSU. În evaluarea valorică a pagubelor produse de secetă la culturile agricole au fost luate în calcul şi apreciate cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului, respectiv cheltuielile cu: sămânţa, îngrăşămintele chimice, pesticidele, lucrările mecanice si manuale, cheltuieli cuantificate diferenţiat pe tipuri de culturi.Stabilirea cu exactitate a procentului de daune produs culturilor agricole şi a pagubelor produse de secetă se va realiza în perioada de recoltare a acestora, perioadă în care se va  face raportarea producţiei exprimate în unitate fizică distrusă de calamitate, la o producţie şi preţuri practicate la „poarta fermei” – ca medie a ultimilor 3 ani agricoli.”, se arata intr-un comunicat trimis de Prefectura Judeţului Hunedoara.

 

[slideshow_deploy id=’13836′]