SRL-D – 10.000 de euro nerambursabili, pentru orice vârstă din 2015

Până anul trecut (2014), inclusiv, fondurile nerambursabile acordate de stat, prin programul SRL-D, dedicate întreprinzătorilor debutanți în afaceri, se acordau doar tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani împliniți la data depunerii cererii. Începând cu data de 11.iulie 2014, prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011 au fost modificate și completate prin Legea nr. 97/2014, și astfel orice cetățean român cu vârsta de minim 18 ani, va putea să își deschidă propria firmă și să debuteze în afaceri prin Programul SRL-D, singura condiție fiind acum, ca cei care vor să beneficieze de acest program, să nu mai fi avut în trecut nicio firmă înființată și nici să nu fi avut calitatea de administrator/asociat în cadrul unei firme.

srld 2015Conform Legii nr. 97/2014 orice întreprinzător debutant în afaceri va putea beneficia de facilităţile oferite de stat prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, urmând ca prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011 să nu se mai aplice doar în cazul tinerilor întreprinzători  în vârstă de cel mult 35 de ani, ci întreprinzătorilor debutanţi în afaceri, indiferent de vârstă.

Noul act normativ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri a fost adoptat de Senat în data de 2 iunie 2014 şi de Camera Deputaţilor (Cameră decizională) în 11 iunie, după care legea 97/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 506/2014, urmând ca noile prevederi să se aplice începând cu data de 11 iulie 2014.

Conform Legii nr. 97/2014, prin programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor se vor acorda facilităţi “pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată”.

În ceea ce priveşte obligaţiile care trebuie îndeplinite, notificarea în scris cu privire la înfiinţarea firmei se va face în cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, și nu de 10 zile lucrătoare, aşa cum se cerea până acum.

O altă modificare este că, se introduce precizarea că salariaţii (cel puţin 2) angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (care trebuie menţinuţi în activitate până la pierderea calităţii de microîntreprindere a unui întreprinzător debutant în afaceri) trebuie să aibă normă întreagă. Prevederea referitoare la angajaţii cu normă întreagă  fiind  aplicabilă doar întreprinderilor nou-înfiinţate după data de 11 iulie 2014.

FACILITĂŢI ACORDATE PRIN PROGRAMUL SRL-D

Facilitățile acordate rămân aceleași ca și în vechiul program, care era dedicate doar tinerilor nă în 35 de ani. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor beneficia de următoarele facilităţi:

– acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile de cel mult 50% – dar nu mai mult de 10.000 de euro sau echivalentul în lei – din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare;

– garanţii pentru creditele contractate de beneficiari pentru realizarea planurilor de afaceri acceptate, până la maxim  80% din valoarea creditului solicitat, în limita a 80.000 de euro sau echivalentul în lei;

– scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi (angajaţi pe perioadă nedeterminată);

– scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a;

– consiliere, instruire şi sprijin.

Programul SRL-D este un program multi-anual care se va aplica până în anul 2020, și se estimează că  în fiecare se vor aproba cel puţin 550 de cereri de finanțare, deci vor primi finanțare aproximativ 550 de întreprinzători debutanți.

sursa:adivisa.com(Următoarea știre) »