Programul naţional de protecţie socială „Bani de Liceu” continua

Şi în acest an continuă programul naţional de protecţie socială „Bani de Liceu”.Directorii unitatilor de invatamant au fost deja informati de catre  Reprezentantii Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara cu privire la modul in care se va acorda acest sprijin financiar, pentru elevii care provin din familii cu venituri reduse.

bani de liceu__

 

”Pentru obtinerea ajutorului financiar în cadrul programului national de protectie socialã bani de liceu, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la unitatea de învãtãmânt la care elevul este înscris. La fiecare unitate scolarã se va constitui o comisie „Bani de liceu” care, va analiza fiecare dosar depus. Sunt în drept de a beneficia de burse bani de liceu elevii care provin din familii a cãror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni respectiv iunie, iulie, august 2015 sã nu depãseascã 150 de lei.” declara reprezentanti ai Inspectoratului Judetean Hunedoara.Perioada in care aceste dosare se pot depune va avea  loc intre 15 septembrie – 1 octombrie.

Acest sprijin financiar se poate sista daca :

  • elevul absenteazã nejustificat minim 20 de ore, la diferite discipline de învãtãmânt;
  • dacã acesta a fost eliminat de la cursuri pe o perioadã de 3 – 5 zile;
  • dacã elevul a obtinut sub nota 7 la purtare sau elevul nu mai frecventeazã cursurile unitãtii de învãtãmânt sau a fost exmatriculat;

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este următorul:
1. Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” – 15 septembrie-1 octombrie;
2. Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse – 1 octombrie-23 octombrie;
3. Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 1 octombrie-27 octombrie;
4. Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie;
5. Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie-2 noiembrie;
6. Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie-6 noiembrie.

[slideshow_deploy id=’20328′]