FINALIZARE PROIECT  “EFICIENTIZARE TERMICĂ CLADIRI REZIDENTIALE ORAŞUL PETRILA-ETAPA III”

                                                                                                                                                                      Noiembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZARE PROIECT  “EFICIENTIZARE TERMICĂ CLADIRI REZIDENTIALE ORAŞUL PETRILA-ETAPA III”

COD SMIS 118019

 PROGRAM  OPERATIONAL  REGIONAL 2014-2020             

AXA PRIORITARA 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

PRIORITATEA INVIESTITIEI 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor

OPERATIUNEA A- Cladiri rezidentiale

Beneficiarul: UAT Oraşul Petrila

Valoarea totală a proiectului: 574.647,76 lei

Valoarea contributiei FEDR :  242.345,76 lei

Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 42.766,90 lei

Contributia proprie a orasului Petrila: 289.535,10 lei

Data începerii proiectului: 10.08.2017

Data finalizării proiectului: 10.11.2018

 Obiectivul general al prioritatii de investitii: – sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, in sectorul locuintelor.

Obiective specifice:

  • Cresterea eficientei energetice intr-o cladire rezidentiala din orasul Petrila

  • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii cladirii rezidentiale

  • Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila

  • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari

Proiectul a vizat reabilitarea termică a blocului 14 din strada 8 Martie, oraşul Petrila şi creşterea eficienţei energetice a acestuia.

Impactul acestei investiţii a constat în creşterea calităţii vieţii a locuitorilor din blocul 14 din strada 8 Martie, oraşul Petrila, judetul Hunedoara.

Persoana de contact: Lang Mihaela Dana, Manager proiect

Date de contact: Tel/fax: 0254/550760, 0254/550977

E-mail: achizitii.petrila@yahoo.com

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European

de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020