Ziua Națională a României în viziunea elevilor de la Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” din Petrila

Punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc şi cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile naţionale, prin promovarea acestora în cadrul unor evenimente cultural-artistice, sunt preocupări în care sunt antrenați elevii de la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși din Petrila. Sub atenta coordonare a dascălilor lor, elevii s-au întrecut într-un concurs dedicat Zilei Naționale a României, impresionând juriul prin talentul lor deosebit, oferind auditoriului adevărate valori culturale, gastronomice și tradiții culese din toate zonele folclorice românești.

Culegerea faptelor de cultură tradiţională, portul popular, folclorul coregrafic, tradiţii, ritualuri, obiceiuri şi credinţe, gastronomie, sunt teme abordate de elevi cu atenție deosebită, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale fiind la loc de cinste.

”Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente şi oportune modalităţi de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare atât la nivel local, cât şi naţional. Nu pot decât să mă bucur că, în cadrul şcolii noastre petrilene, cadrele didactice, împreună cu elevii, au preocupări pentru păstrarea portului popular, a tradiţiilor şi a folclorului național și vreau să îi felicit pe toți participanții de astăzi pentru că, în acest concurs, fiecare elev este câștigător”, a declarat Vasile Jurca, primarul orașului Petrila și membru al juriului.

Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor şi a oamenilor.

”Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare realizăm un important act cultural şi educativ. Prin varietatea folclorului, copiii pot să cunoască, să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al poporului nostru, ocupaţia, obiceiurile, sentimentele și năzuinţele generaţiilor de ieri și a celor care ne urmează”, a spus, la rândul său, directorul Colegiului de la Petrila, prof. Cecilia Mitran.

Vedeți mai multe imagini de la acest eveniment urmând linkul: https://info-petrila.ro/2019/12/02/ziua-nationala-a-romaniei-in-viziunea-elevilor-de-la-colegiul-tehnic-constantin-brancusi/?fbclid=IwAR2SsLwEM4ogd5zFWY490lI6_Ur55oQQO99EUFdBuQ9kKVv4JN-HRDGZeeU