Concurs pentru ocuparea postului de manager la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad

Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad scoate la concurs postul de MANGER PERSOANĂ FIZICĂ.

Concursul se va desfășura în perioada 16.03 – 03.04.2020, în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 17.03.2020, ora 11.00 – etapă eliminatorie;
– etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 30.03.2020, ora 10.00.

Calendarul de desfășurare a concursului, conținutul dosarului de înscriere la concurs, normele de organizare și desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, temele-cadru pentru proiectul de management se pot obține de pe pagina de internet a sanatoriului www.smii-brad.ro.
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0254.611.050.