Au dispărut 177.068 litri de motorină

Un raport al Curții de Conturi arată că în decursul a trei ani, de la cele două termocentrale din cadrul Complexului Energetic Hunedoara s-au sustras sute de mii de litri de motorină.

 

În total, auditorii financiari au descoperit că a fost sustrasă o cantitate de 177.068,25 litri de motorină, echivalentul a 1.112.976,34 lei. Paguba rămâne în “rezervorul” Complexului Energetic Hunedoara, un rezervor golit de neglijență, nepăsare sau cu știință. Auditorii financiari de la Curtea de Conturi au descoperit la termocentrala Mintia o pagubă de peste 140.000 de lei. Motorina a fost sustrasă din rezervoarele locomotivelor chiar și în condițiile în care acestea aveau montate instalații de înregistrare consum combustibil. Cele patru locomotive de la termocentrala Mintia au “volatilizat” aproape 20.000 de kilograme de motorină, echivalentul a circa 23.000 de litri. Când auditorii financiari au solicitat datele stocate, oficialii termocentralei de la Mintia au refuzat să le furnizeze.

“Se constată pentru cele 4 locomotive o cantitate de 19.497 kg de motorină ca lipsă din rezervor, echivalentul a 23.210,71 litri motorină. Potrivit manualului de utilizare al instalațiilor de Înregistrare Consum de Combustibil tip ICL (…) aceste instalații permit memorarea modului de funcționare a locomotivei în timp reali, furnizând informații certe cu privire la momentul exact al alimentărilor cu combustibil, consum normal de motorină, consum anormal de motorină cu sustragere de motorină imediat după pornirea motorului diesel, nivel de motorină cu sustragere de motorină din rezervor, golire rezervor, sustragere motorină, și alte informații necesare utilizării în condiții optime a mijloacelor de transport de tip locomotivă. În vederea clarificării minusurilor constatate din rezervor, echipa de audit a solicitat entității verificate punerea la dispoziție în format electronic a datelor furnizate de instalații de înregistrare Consum de Combustibil tip ICL pentru cele 4 locomotive în perioada 2011 – 16 octombrie 2014. datorită faptului că entitatea verificată nu a putut pune la dispoziție aceste date, susținând că nu au fost descarcate niciodată aceste informații deținute de memoria instalației ICL, auditorii publici externi au apelat la producătorul și furnizorul acestui echipament SC SC Softronic SRL Craiova”, mai arată raportul Curții de Conturi.

Abaterea financiară a fost estimată la circa 140.000 de lei. Prejudiciul rămâne în “rezervorul” COmplexului Energetic Hunedoara.

“Valoarea estimată a abaterii este de 140.768,34 lei (19.497 kg * 7,22 lei/kg). La determinarea valorii estimate s-a luat în calcul valoarea lei/kg din factura fiscală nr. 6012371/12.11.2014 în cuantum de 7,22 lei/litru inclusiv TVA. Consecințele economico-financiare, sociale ale erorii sau abaterii de la legalitate și regularitate – prejudicierea Complexului Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Deva cu suma estimată totală de 140.768,34 lei”, arată raportul.

Aceeași situație s-a constatat și la termocentrala de la Paroșeni, numai că aici paguba este de 10 ori mai mare decât la Mintia. Aproape un milion de lei este prejudiciul de pe urma sustragerii unei cantități enorme de motorină din locomotive. Abaterile constatate sunt de ordinul sutelor de mii de lei. Aproape un milion de lei este prejudiciul de la termocentrala Paroșeni.

”Consecințele economico-financiare, sociale ale erorii sau abaterii de la legalitate și regularitate – prejudicierea Complexului Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Paroșeni cu suma estimată de 972.208 lei inclusiv TVA”, mai notează raportul Curții de Conturi.

Auditorii financiari au indicat și persoanele care sunt răspunzătoare pentru situația creată. De la directori de sucursale, până la ingineri sau mecanici de locomotivă.

[slideshow_deploy id=’20328′]« (Știre anterioară)