Supercom mizează în 2022 pe creșterea nivelului de colectare selectivă a deșeurilor în Valea Jiului

Cu toate că eforturile companiei de salubritate Supercom, care operează serviciul de colectare a deșeurilor din regiunea Văii Jiului s-au înscris în parametri asumați în contractul de servicii încheiat cu ADI-SGID Hunedoara, țintele de colectare selectivă a deșeurilor stabilite prin directiva europeană în materie sunt departe de a fi atinse. Cu toate că, în anul precedent, bucurându-se și de suportul autorităților locale și județene, Supercom a extins în toate localitățile Văii Jiului infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor, acest lucru fiind dublat și de derularea, în mod constant, a unor campanii de informare și conștientizare asupra necesității și beneficiilor pe care le aduce selectarea deșeurilor pentru oameni, colectivități și mediu.

Un raport al ADI Deșeuri Hunedoara, asociația care gestionează Serviciul Județean de Management Integrat al Deșeurilor (SGID) arată că procentul de selectare a deșeurilor reciclabile  rămâne încă unul foarte mic, la nivelul județului Hunedoara, cu toate că, în comparație cu anul precedent (2020) acesta s-a dublat. Raportul arată că, la nivelul județului Hunedoara, în anul 2021, cantitățile de deșeuri reciclabile colectate prin sistemul de salubrizare reprezintă doar 4,33% din total, respectiv 5,87% din total, în afara sistemului de salubritate. Potrivit directorului executiv al ASI Deșeuri Hunedoara, Dan Stoian, acest procent este unul foarte mic, dacă avem în vedere faptul că directiva europeană în materie prevede ca, până în orizontul anului 2035, nivelul de colectare selectivă al deșeurilor să fie de 50%.

Cauzele care stau la baza acestei situații sunt, potrivit raportului întocmit de ADI Deșeuri Hunedoara, multiple, pornind de la folosirea neadecvată a infrastructurii de colectare separată a deșeurilor menajere (colectarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile în recipienții aferenți cu un grad foarte mare de impurități, evacuarea deșeurilor biodegradabile generate de populația din mediul rural în containerele de reziduale în loc de utilizarea unităților de compostare individuală primite), până la situații în care, chiar dacă deșeurile reciclabile sunt depuse de populație, ele ajung în aceeași mașină de colectare (din motive financiare ale operatorului, pentru a reduce costurile de colectare și transport), ajungând amestecate în stația de sortare sau direct la TMB. Datorită gradului de impurificare extrem de ridicat, deșeurile reciclabile nu sunt admise în stația de sortare, ci doar în stația TMB.

În ceea ce privește colectarea deșeurilor în regiunea Văii Jiului, operatorul Supercom a reușit deja să implementeze, în anii anteriori, cu succes, un proiect de colectare selectivă a deșeurilor de la gospodăriile individuale. Punerea la dispoziția familiilor de la case a sacului galben, respectiv a sacului albastru, destinați colectării selectivă a deșeurilor reciclabile (plastic, sticlă, hârtie, metal, textile), pe lângă pubela de colectare a deșeurilor biodegradabile a făcut ca procentul de colectare selectivă în aceste zone de operare să fie ceva mai ridicat decât în cartierele de blocuri unde, cu toate că au fost instalate containere speciale destinate colectării selective, acestea nu sunt utilizate în mod adecvat de cetățeni.

Este evident faptul că, în acest context, intensificarea acțiunilor de informare și conștientizare în rândul populației asupra necesității și beneficiilor pe care le aduce colectarea selectivă a deșeurilor rămâne un mod esențial de acțiune și pentru acest an. În acest context, atât operatorul Supercom, cât și autoritățile în domeniu, vor continua derularea proiectului ”Trăiește curat, colectează separat!”, atât prin distribuirea de materiale informative, cât și prin derularea unor campanii de informare în școli, instituții și mass-media. ”Pentru a avea un impact pozitiv de durată, trebuie să schimbăm cu toții ceea ce facem și modul în care eliminăm deșeurile. Strategiile de gestionare a deșeurilor pot juca un rol esențial în a ajuta orașele să își îmbunătățească eficiența energetică și să devină mai durabile pe termen lung. Supercom se implică activ în susținerea comunităților locale prin programe de ecologizare dezvoltate cu ajutorul partenerilor, autorităților centrale și locale, ONG-urilor.  Scopul nostru este „să schimbăm modul în care oamenii gândesc despre deșeuri”, iar sustenabilitatea a fost în centrul strategiei noastre de afaceri de mulți ani”, arată reprezentanții Supercom, pe noua platformă on-line de promovare a companiei.

Supecom SA este lider în domeniul managementului deșeurilor în România. Cu o experiență în domeniu de 30 de ani, Supercom operează în 11 puncte de lucru din întreaga țară. În județul Hunedoara, Supercom acționează pentru colectarea deșeurilor din localitățile Văii Jiului, asigurând în același timp administrarea stației de transfer de la Petroșani, a stațiilor de sortare de la Petroșani și Vulcan, precum și Deponeul ecologic județean de la Bârcea.