Operatorii economici implicați în școlarizarea elevilor

Operatorii economici din județul Hunedoara se pot implica, active, în școlarizarea elevilor care urmează cursurile învățământului profesional. Un demers important pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional de stat.

“Operatorii economici au posibilitatea să se implice în mod direct în formarea elevilor, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de propriile exigenţe”, spun reprezentaníi ISJ Hunedoara.

Operatorii  economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, vor parcurge următoarele etape:

  • Transmit în scris la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara Solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional, până la data de 29 decembrie 2016.
  • Încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, conform Modelului de contract –cadru prezentat în Anexa 1 la  Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMENCŞ Nr. 5033/29.08.2016, până la data de 13 ianuarie 2017.

 « (Știre anterioară)