Certificat european de bună conduită în activitatea de creditare pentru CAR Unirea Petroșani

Casa de Ajutor Reciproc CAR Unirea Petroșani a reușit să obțină, în urma unui proces de evaluare complex, certificarea oficială a Comisiei Europene privind conformitatea activităților sale cu Codul European de bună conduită pentru activitatea de microcreditare.

Documentul atestă calitatea serviciilor de care se bucură membrii acestei case de ajutor reciproc, în cadrul tuturor filialelor CAR Unirea IFN Petroșani. Decizia a fost luată de grupul de coordonare pentru aspecte luate de Cod, pe baza recomandărilor primite din partea evaluatorului independent al Codului, Microfinanza Rating, iar certificatul astfel obținut are o valabilitate de 3 ani.

”Suntem onorați că, începând cu data de 15 iulie 2019, CAR Unirea Petroșani – împreună cu toate filialele, este certificată, de către Comisia Europeana, pentru conformitatea cu Codul European de bună conduită pentru acordarea de microcredite. Acest lucru atestă, încă o dată, profesionalismul cu care ne desfășuram activitatea, precum și menținerea unor standarde ridicate de creditare etică în sectorul microfinanțării”, a declarat Rodica Constandoiu, președintele CAR Unirea IFN.

Aceasta apreciază că obținerea acestui certificat european de calitate atestă nu doar calitatea serviciilor de microfinanțare ale Casei, ci și profesionalismul întregii echipe care asigură derularea acestor activități, în toate filialele instituției financiare.

Odată cu obținerea acestei certificări europene, CAR Unirea IFN Petroșani deschide oportunități de finanțare prin acordarea de microcredite pentru intreprinderi.

C.A.R. Unirea Petroșani s-a dezvoltat începînd cu anul 1997, cand s-a constituit Casa de Ajutor Reciproc a salariaților IUM Petroșani, asociatie cu personalitate juridică, obiectul de activitate fiind întrajutorarea salariaților asociați prin acordarea de împrumuturi.  C.A.R. Unirea Petroșani a dobândit un caracter teritorial, și-a diversificat activitatea fiind recunoscută în prezent pentru performanțele deosebite și pentru calitatea excelentă a serviciilor oferite membrilor și, în mod deosebit, a gamei de împrumuturi practicate, împrumuturi tradiționale ca multiplu al fondului social, împrumuturi de capitalizare, împrumuturi opționale care nu depind de valoarea fondului social, și, nu în ultimul rând, împrumuturi promoționale. Toate aceste performanțe sunt certificate acum și la standardele europene în domeniu, prin obținerea acestui Certificat de bună conduită pentru activitatea de microcreditare.