Evaluare la Universitatea din Petroşani

19721Instituţia de învăţământ superior din Valea Jiului a fost evaluată în urmă cu cinci ani de zile şi a primit calificativul maxim. În funcţie de rezultatul analizei din luna martie a.c., depinde şi finanţarea de la bugetul statului pe care o va primi Universitatea din Petroşani.

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, instituţie subordonată Ministerului Educaţiei, va face o analiză la Universitatea din Petroşani, evaluare în urma căreia va stabili la ce nivel se situează instituţia din Petroşani. Reprezentanţii Universităţii din Petroşani s-au pregătit pentru verificare şi nu concep să nu obţină gradul maxim de încredere. „Acum s-au făcut dosarele, evaluarea efectivă va fi în luna martie, însă noi a trebuit să pregătim documentele şi să le trimitem la Bucureşti. Va veni o comisie pentru evaluarea Universităţii Petroşani, dar şi a specializărilor care au termenul scadent. Am şi eu două specializări supuse evaluării, respectiv Maşini şi Echipamente Miniere şi Instalaţii şi Echipamente de Proces. Comisia de evaluare ne dă numărul de locuri bugetate, iar pentru cele două specializări eu sper să obţinem 120 de locuri, respectiv 60 de locuri finanţate de la buget pentru fiecare specializare în parte. Sunt secţii cu tradiţie, au fost acreditate până acum şi suntem pregătiţi. Avem toate condiţiile pentru acreditarea lor, laboratoare dotate, cadre specializate cu doctorat în domeniu”, a declarat, Dr. Radu Sorin, directorul Departamentului de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi din Universitatea Petroşani. La ultima evaluare instituţia de învăţământ superior din Valea Jiului a obţinut calificativul „grad ridicat de încredere”, nota maximă pe care agenţia o poate acorda.