Următorul pas, ajutorul de stat pentru închiderea minelor

Aproape două luni s-a încercat schimbarea strategiei pentru CEH, însă în zadar. Consiliul Concurenței nu a agreat ideea închiderii bucăților neviabile din cadrul unităților miniere.

 “Nu se merge pe varianta închiderii părților neviabile. Acea variantă a căzut după discuțiile pe care le-am avut la Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței este interfața Comisiei Europene. Era o problemă în cadrul regulamentului pe baza cărora se fac închiderile de mine referitoare la unitatea de producție”,  a mai spus sursa citată.

Acum, urmează ca Guvernul să aprobe ajutorul de stat pentru închiderea celor două unități miniere, cu respectarea noului protiocol.

“Noile măsuri implică niște etape. Înseamnă Hotărârea de Guvern privind accesarea ajutorului de stat, avizul Bruxelles-ului care este garantat de Consiliul Concurenței, iar după aceea se pune în aplicare noua direcție”,  a mai spus Darius Câmpean.

Ajutorul de stat urmează a fi acordat Complexului Energetic Hunedoara în baza unei hotărâri de Guvern. Guvernul va aproba în ședință proiectul care prevede închiderea a două unități miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Hotătârea privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017 se află pe agenda Ministerului Energiei. Proiectul prevede alocarea sumei de aproape 200 de milioane de lei pentru închiderea celor două unități miniere necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. este vorba de minele Lupeni și Lonea. Oficialii ministerului de resort arată care sunt motivele pe baza cărora s-a luat decizia închiderii celor două unități miniere.

“Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societătii Complexul Energetic Hunedoara- S.A., denumită în continuare CEH S.A. s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de inchidere, două unități miniere și anume Exploatarea Minieră Lonea și Exploatarea Minieră Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Decizia s-a luat ca urmare a faptului că a scăzut cererea de cărbune ca urmare a dezvoltării producției de energie electrică regenerabilă situație constatată în perioada 2011-2016; a scăzut considerabil prețul de vânzare al cărbunelui pe piața internațională și implicit în România; calculul indicatorilor tehnico-economici pentru cele două unități miniere constând în:  rezervele de cărbune, rezervele deschise si ponderea acestora in totalul rezervelor de cărbune  calitatea cărbunelui extras productivitatea muncii costul unitar de producție au demonstrat că acestea nu sunt viabile. CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidențe contabile precise și separate pentru fiecare dintre cele două unități care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE și Decizia Comisiei Europene nr. C (2016) 7719 final. Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea aplicării Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei. Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state”, mai arată documentul.

[slideshow_deploy id=’43281′]

 (Următoarea știre) »