depunerea Formularului 230

 
 

Precizări privind depunerea Formularului 230 privind finanțarea cu 2% din impozitul pe venit a ONG-urilor

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, dar și pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei de depunere, până la data de 25 mai 2018, a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara precizează următoarele: Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (CPF), cu modificările și completările ulterioare, subiect al raportului juridic fiscal este contribuabilul care, conform prevederilor art. 18 din același act normativ, își poate îndeplini obligațiile fiscale personal sau printr-un împuternicit,CItește mai departe