Consiliul local de la Petroşani dezbate patru importante proiecte publice

Consiliul local al municipiului Petroşani se întruneşte astăzi în şedinţă extraordinară pentru a dezbate câteva proiecte de hotărâre de interes pentru sectorul de turism şi investiţii.

Potrivit invitaţiei publicate pe situl Primăriei municipiului Petroşani, în şedinţa de astăzi vor fi abordate următoarele teme:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun ) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii telescaunului TS 3 ca aport al municipiului Petroşani la asocierea care face obiectul contractului nr. 3998/2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)-economii” prin POS Mediu 2007-2013”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi« (Știre anterioară)