Asociere finală

Transportul ecologic în Valea Jiului este dorința conducerii Consiliului Județean Hunedoara. Forul județean a mai făcut un pas pentru realizarea investiției. În acest sens a fost aprobat proiectul privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni, și orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în vederea  depunerii proiectului

”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.

“În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă care promovează dezvoltarea sistemelor de transport ce funcționează cu ”energie verde”, prin    asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni, și Orașele Petrila, Aninoasa și Uricani, prin consiliile locale respective se dorește depunerea spre finanțare a proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului””, arată proiectul aprobat de CJH.

Oficialii CJH susțin că o astfel de invetsiție ar fi benefică pentru locuitorii Văii Jiului care ar plăti mai puțin pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun.

“Acordul de asociere reprezintă necesitatea realizării unui sistem de transport public de persoane între localitățile Văii Jiului, accesibil sub aspectul costurilor, și ecologic din punct de vedere al mediului, care să ușureze deplasarea locuitorilor si să stimuleze mobilitatea forței de muncă în zona Văii Jiului, posibilitatea accesării unor aplicații de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea unor sisteme de transport ecologice și eficiente energetic”, mai arată proiectul.

Pentru realizarea investiției și autoritățile locale din Valea Jiului au aprobat parteneriatele de asociere.« (Știre anterioară)
(Următoarea știre) »