Discuții pe tema accidentelor de muncă

Evenimentul organizat de Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara a relevat, pentru perioada 2012-2015, o creștere a persoanelor care suferă accidente de muncă. Tendința de creștere a indicelui de frecvență a accidentaților în muncă înregistrați în România în ultima perioadă a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanșa acțiunea de monitorizare și verificare a modului în care unitățile ce au înregistrat accidente de muncă realizează măsurile stabilite cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare și care să întărească nivelul securității și sănătății în muncă din unitate.
„Obiectivele acțiunii au fost: creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al lucrătorilor din unitățile din grupul țintă în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă și promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecințe benefice în plan social și profesional încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din producerea unor accidente de muncă; promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen”, precizează inspectorul șef al ITM Hunedoara, Adrian Florin Bozdog. În cadrul simpozionului au fost abordate teme de interes pentru angajatori legate de evenimentele ce pot fi considerate accidente de muncă sau cum se clasifică acestea, dar și ce măsuri trebuie să ia angajatorii pentru a asigura condițiile de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. „Astfel de evenimente se organizează periodic la nivel local și național asemenea acțiuni făcând parte din Programul anual al ITM Hunedoara și al Inspecției Muncii”, mai spune sursa citată.