Pentru polițiști, militari și angajații de la penitenciare, concediu paternal şi după data de 1 ianuarie 2019

Guvernul a adoptat o modificare legii concediului paternal, conform căreia polițiștii, cadrele militare, soldații şi gradații profesioniști, precum şi funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor vor beneficia de concediu plătit de 5 zile lucrătoare şi după data de 1 ianuarie 2019. 

Proiectul de lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art 10 alin. (7) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene era necesar deoarece, de la 1 ianuarie 2019, nu se mai aplică prevederile Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, „existând în acest sens posibilitatea revenirii la tratamentul discriminatoriu”, în ceea ce privește concediul paternal pentru categoriile susmenționate.

Astfel, acești salariați își vor putea lua, la fel ca ceilalți tați din România, concediul paternal de 5 zile lucrătoare și, în plus, îl vor putea cumula cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte. Majorarea concediului paternal se poate face în limita a altor 10 zile lucrătoare.

Totodată, proiectul adoptat de Guvern prevede şi faptul că drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal vor include toate sporurile cuvenite, în conformitate cu dispozițiile legale privind salarizarea personalului din respectivele categorii.

La data intrării în vigoare a acestei legi, alineatul (7) al articolului 10 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, se abrogă.

legestart.ro

[slideshow_deploy id=’36590′]